Reclamebelasting

LEIDSCHENDAM- De reclamebelasting is de nieuwe melkkoe van gemeenten, stelt de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) in haar jaarverslag. Gemeenten gebruiken de inkomsten van deze belasting om een aantal gemeentetaken of het onderhoud van een stadscentrum te financieren. De RND constateert dat het aantal gemeenten dat een reclamebelasting invoert, in een jaar tijd met 80 procent is gestegen. Zo’n vijftig gemeenten hebben inmiddels een belasting op reclameuitingen ingevoerd en de werkgeversorganisatie voor de detailhandel vreest dat dit het komende jaar nog fors zal toenemen. In de nieuwsbrief van EDN reclame zullen we u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen hieromtrent.

Steeds meer winkeliers protesteren tegen de invoering van reclamebelasting, die volgens de Raad in sommige gemeenten oploopt tot meer dan € 5.000,– per winkel. ”Veel winkels zitten in de huidige economische situatie niet te wachten op een forse stijging van de lokale kosten”, aldus de RND. De werkgeversorganisatie pleit er dan ook voor deze belasting af te schaffen.

De organisatie wijst er verder op dat de reclamebelasting een zeer dure belasting is. ”Gemeenten moeten regelmatig controleren wat de exacte omvang is van de reclame op de gevel. Zodra die wijzigt, dient ook de heffing te wijzigen.” Soms worden ook posters op de ruiten en reclame in de winkel meegerekend. De RND vindt dat gemeenten zich niet moeten bemoeien met dergelijke promotieactiviteiten van winkeliers.

Wat de reclamebelasting in uw gemeente bedraagt, kunt u uiteraard bij uw gemeente aanvragen. De RND verwacht bovendien dat er op korte termijn een overzicht komt van de verschillen per gemeente.