Email Marketing; mooie aanvulling op Marketing Mix.

Net als affiliate marketing kan ook e-mailmarketing een mooie aanvulling zijn op de marketingmix. Maar dit kan u duur komen te staan wanneer u de geldende regels overtreedt.

Wettelijk spamverbod
De Telecommunicatiewet verbiedt om zonder toestemming berichten met een commerciële, charitatieve of ideële inhoud te versturen. Verder moeten alle verstuurde berichten de afzender noemen en een afmeldmogelijkheid bieden. Het spamverbod geldt voor berichten aan consumenten en aan bedrijven.

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) controleert of partijen zich aan de regels houden. De OPTA handelt op basis van klachten, in te dienen via http://www.spamklacht.nl. De OPTA kan onder andere een boete opleggen. Zo heeft de OPTA aan een eenmanszaak eens een boete opgelegd van € 55.000. Afgelopen december werd de boete in hoger beroep in stand gelaten. Dat het een particulier betrof, was voor de hoogte van de boete niet relevant. De manier waarop de spam was rondgestuurd wel: de verzender maakte gebruik van onbeveiligde draadloze netwerken van nietsvermoedende derden.

Maar ook meer ‘gebruikelijke’ vormen van spam worden door de OPTA beboet. Zo werd in mei 2011 een boete van € 150.000 opgelegd voor het versturen van spam zonder duidelijke voorafgaande toestemming van ontvangers.

Toch wordt de soep niet altijd zo heet gegeten. Boetes worden vooral uitgedeeld bij langdurige overtredingen met verzending van een groot aantal berichten. Verder kan de OPTA ook eerst een waarschuwing geven. Het niet-naleven van een waarschuwing weegt (natuurlijk) wel mee bij de hoogte van de boete.

Privacy
Ook het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kan een boete opleggen wanneer persoonsgegevens (zoals een e-mailadres) zonder toestemming van de betreffende persoon worden gebruikt. Er kan dan immers sprake zijn van strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Nieuwe Emailcode
Tot slot heeft de Stichting Reclame Code regels opgesteld waaraan elektronische reclame dient te voldoen. Deze regels zijn per 1 januari 2012 aangescherpt en samengevoegd in de Code Reclame via E-mail. Bij overtreding kan de Reclame Code Commissie de adverteerder aanbevelen in het vervolg niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Die aanbeveling kan worden gepubliceerd. De Code is ‘zelfregulering’ en staat náást het spamverbod.
Kort samengevat komt de Code Reclame via E-mail op het volgende neer:
1. Reclame via e-mail is in beginsel toegestaan als de ontvanger daarvoor expliciet en aantoonbaar toestemming heeft gegeven (opt-in).
2. Een uitzondering op het toestemmingsvereiste bestaat bij een aantoonbare, actieve klantrelatie in verband met een eerdere koop van gelijksoortige producten of diensten.
3. Reclame via e-mail moet duidelijk herkenbaar zijn door opmaak, presentatie en inhoud. Zet dus de bedrijfsnaam in het van-veld van het mailbericht en zorg voor onmiddellijke herkenbaarheid.
4. De aanbieder moet zorgen dat zij makkelijk en effectief bereikbaar is voor ontvangers door contactgegevens te vermelden. Gebruik dus geen no-reply adres, maar een speciaal adres dat binnenkomt bij de verantwoordelijke persoon, zoals: nieuwsbrief@ of mail@.
5. Zorg ervoor dat de ontvanger van de e-mail zich kosteloos en eenvoudig op elektronische wijze kan afmelden voor het gebruik van zijn e-mailadres voor de reclame via e-mail.
Bron; Adformatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s