#Bewegwijzering

download (1)

Bewegwijzering afstemmen op de omgeving!

Met het aangeven van routes met gebruik van duidelijke verwijzingen, zorg je voor duidelijkheid  voor gebruikers en uw bezoekers. Door het toepassen van de juiste communicatie leid je je bezoek snel en efficient naar de plaats van bestemming.

Hierbij is het goed om je te verplaatsen in de ‘belevingswereld‘ van de aanschouwer. Vanuit die blik kun je zien, waarmee je de bezoeker een dienst bewijst. De mogelijkheden hierin zijn legio en vaak is het goed om te zien, hoe je met minimale -maar goed doordachte items- de juiste boodschap kunt overbrengen.

Verder speelt de bestaande omgeving een belangrijke rol en de werking daarvan op de ‘kijker’. Vandaar dat met name een goed doordacht plan belangrijker is, dan het plaatsen van borden en pijlen.

Zo kun je een bord INGANG plaatsen bij de entree, maar je kunt er ook voor zorgen, dat je bij de entree een duidelijke naamsherkenning plaatst, zodat je hiermee bevestigt, dat men daar vind, wat men zoekt. Zo vang je 2 vliegen in 1 klap; je identiteit is gecommuniceerd en er is een duidelijke nadruk op de ingang!

Als je wilt aangeven, waar een toiletruimte is voor je publiek, kun je op de betreffende deur de tekst TOILET of WC aanduiden; je kunt er ook voor kiezen om hier slechts een ‘pictogram WC‘ te plaatsen, zodat voor iedereen ook duidelijk is, wat je wilt vertellen. Wanneer je dit vervolgens uitvoert in een kleur en materiaal,  die al in de omgeving aanwezig is, geeft dit rust in het geheel. Daarmee valt het niet minder op en is er balans.

Verder is bij een evenwichtige bewegwijzering van belang, dat je meeweegt, wat je wel -en vooral ook niet-, wilt delen met je bezoek. Indoor-ruimtes als een meterkast, bezemkast of archiefruimtes zijn ruimten, die voor een bezoeker niet relevant zijn en daarom ook niet aangegeven hoeven te worden. Zo voorkom je een overdaad aan uitingen, zodat je je enkel hoeft te richten op wat wel nodig is.

Bij een ‘overkill’ aan informatie, zorgt het brein ervoor, dat men zich afsluit van de informatiestroom, waardoor je als zender van de informatie je doel voorbij schiet.

Denk bijvoorbeeld aan alle autoreclames,  die je ziet onderweg. Voertuigen die voorzien van een opvallend logo of andere herkenning, vragen meer aandacht, dan voertuigen die helemaal volstaan met website-namen, spreuken, adresgegevens en noem maar op. Meeste van die informatie sla je niet op en voegt qua communicatie op dat moment nauwelijks iets toe; ook hier geldt daarom, durf minder te vertellen en daardoor beter op te vallen en dus te communiceren!
Eenduidige uitstraling =  congruent!
Om er voor te zorgen, dat je steeds herkend wordt is verder van groot belang om congruent te zijn met je uitingen. Logo’s en wijze van communiceren met tekst, kleur, lettertype en sfeer speelt daarbij een grote rol. Het gaat immers -niet alleen/ vooral niet(?)- om wat je zegt, maar om hoe je het zegt. De letters van Albert Heijn op de gevel van een supermarkt hoef je niet per se te lezen, maar vooral te herkennen. Zo zorg je voor een duidelijke identiteit. Bedenk bijvoorbeeld, dat als je maar 1 of 2 letters kunt zien, je qua lettervorm en kleur al weet , wat er staat zonder dat je de tekst -helemaal- ziet.

Daardoor ben je met minder energie en dus kosten, duidelijker! Stel je maar eens voor, wat je zou beleven als je de letters in een groene schrijfletters op de gevel zou zien staan. Is het dan nog steeds ‘jouw’ Albert Heijn?

Een duidelijke en representatieve signing -als bewegwijzering- getuigt daarmee van goed gastheerschap en professionaliteit. Bezoekers voelen zich daardoor comfortabel en dat levert simpelweg op!

 

Advertenties

Presentatiesystemen

Presenteren van je organisatie!

proton8 blisye4 images (1) images (8) Zuil-globe-135mm-240x431 1 04_ns download

Mogelijkheden te over, maar met welke middelen communiceer je nu het meest efficient en effectief?

Voorheen presenteerde je je organisatie via de gevel met een gevelreclame of lichtreclame en binnen richtte je een bewegwijzeringssysteem in, zodat bezoek snel en eenvoudig je vestiging wist te vinden en eenmaal binnen de juiste locatie.

Tegenwoordig zijn er zoveel mogelijkheden op het gebied van presenteren, dat bijna ondoenlijk is om vooraf het juiste systeem te bepalen en te kiezen. Want hoe weet je welk systeem het beste is voor jouw organisatie, qua investering en eventueel onderhoud op termijn?

Vandaar, dat het goed lijkt om een adviseur aan de hand te nemen, die de juiste vragen stelt en op basis daarvan een passend voorstel doet voor uw organisatie. Op die manier werken de systemen voor je in plaats van andersom.

Of het nu om een statische of dynamische lichtreclame gaat, om een reclamezuil al dan niet voorzien van een LED-verlichtingssysteem of tijd-/temperatuuraanduiding, een (dynamisch) bewegwijzeringssysteem of een presentatie-oplossing, zorg voor een goed plan met een adviseur zodat de uitingen goed op elkaar zijn afgestemd en daarna eenvoudig kunnen worden geintegreerd in uw organisatie.

Voor een vrijblijvende afspraak en een advies op maat, neem contact op met een van onze accountmanagers!

#LED-scherm!

Bij het plaatsen van een outdoor LED-scherm aan een gevel of als vrijstaand object, komen de volgende aan de orde;

  • Wat is de investering qua aanschaf en periodieke/ onderhoudskosten?
  • Wat zijn de beste financieringsmogelijkheden?
  • Hoe kan je de investering het beste laten renderen?
  • Wat zijn de mogelijkheden qua exposure?
  • Welke consequenties heeft de aanschaf voor de organisatie, qua update en content?
  • Hoe zit het met de vergunningenprocedure?
  • Welke partij is de beste leverancier van de diverse onderdelen van hardware en software?

Afbeelding

Uiteindelijk, is een LED-scherm een outdoor beeldscherm, die wordt gekoppeld aan een computer met internet-verbinding, zodat je op afstand die content kunt weergeven op het scherm.

Voor een buitentoepassing van een scherm, heb je een ander soort scherm nodig, dan wanneer het om een plaatsing binnen gaat. Voor een outdoor-toepassing wordt LED gebruikt, in verband met duurzaamheid, weersinvloeden en andere omgevingsfactoren. Overdag moet vaak een weergave ook goed gezien worden. Terwijl ’s avonds het vaak beter is, om minder lichtopbrengst te hebben, zodat je niet verblind wordt door de hoeveelheid licht.

Afbeelding

VERGUNNING:

Gemeentes en Welstandcommissies zullen bij een vergunning-aanvraag nog weleens de vergunning afwijzen, op grond van zaken als

 

  • lichthinder,
  • ‘niet in harmonie met architectuur’
  • ‘niet binnen redelijke Eisen van Welstand’

Van belang is voor het verkrijgen van een vergunning om een gedegen plan en motivatie uit te werken op basis waarvan alsnog een vergunning kan worden afgegeven.

Afbeelding

Daarnaast kan dit medium ook een algemeen belang dienen, zoals Amber Alert en Gemeentelijke/lokale en algemene informatie. Op die manier, laat je maatschappelijk belang meewegen qua content. Op die manier verhoog je tevens de attentiewaarde op de ‘overige’ informatie.

Digital Signing……

Digitale signing is de verzamelterm voor alle reclame-uitingen, die digitaal en vaak online te bedienen zijn.

Afbeelding

De toepassingen zie je bij verhuurders van flexibele werkpleken zoals Regus, voor digitale deurborden bijvoorbeeld voor een eenduidige bewegwijzering. Maar ook bij grote reclame-masten langs de snelwegen en als lichtreclame aan gevels van bedrijfspanden en bedrijfsverzamelgebouwen.

Afbeelding

Grote voordeel van digitale -dynamische- signing, is dat je (bijna) nooit meer mankracht nodig hebt voor de productie het reclame-beeld. Daarnaast is een digitaal bestand, direct te plaatsen op het scherm, kun je direct met je doelgroep via social media communiceren met je doelgroep, ROI on demand meetbaar maken, enzovoorts, enzovoorts…..

Afbeelding

Allemaal voordelen ten opzichte van statische reclame, als reclameborden, lichtbakken, etc. Toch zijn er nog redenen om niet te investeren in een digitale oplossing. Dat kan zijn, omdat mutaties niet te verwachten zijn bij de deurborden, of dat de investering te hoog is voor de korte termijn, etc.

Natuurlijk blijft statische reclame ook bestaan, maar meer en meer wordt overwogen om een dynamisch reclamebord te plaatsen. Zo zie je om sportvelden heen, steeds meer de bewegende reclame. Voor vele sportclubs is de investering vaak nog te hoog, vandaar dat er marketing-bedrijven zijn, die een club lenen/verhuren aan de clubs. Vervolgens kunnen dan de aangesloten clubs op de betreffende wedstrijd-dagen het scherm gebruiken en delen met de andere deelnemende partijen. Zo hoeven de clubs niet de eenmalige investering te dragen en kunnen toch reclame-zendtijd verkopen.

Afbeelding

Marketingbedrijven kopen de hardware en verhuren dit voor korte of lange periode aan een gebruiker, die een deel van de reclame-opbrengsten krijgt.

 

Digitale reclameborden kunnen zo worden toegepast vooor bewegwijzering, openbare installaties (voor Openbaar Vervoer), musea, horeca, stadions, bedrijfsvastgoed, reclame- en marketingbedrijven voor outdoor-toepassingen en natuurlijk voor narrow-casting.

 

Lichtreclameverzekering

Met een lichtreclameverzekering kunnen lichtreclame-installaties worden verzekerd. Het doet daarbij niet ter zake of deze in gebouwen aanwezig zijn of aan de buitenkant ervan zijn bevestigd. De verzekering heeft een raakvlak met de uitgebreide brandverzekering en de elektronicaverzekering.

De belangrijkste reden om naast de brandverzekering een zelfstandige lichtreclameverzekering af te sluiten is de omvang van de dekking, die bij de lichtreclameverzekering ruimer is, zeker wanneer het gaat om lichtreclame-installaties die zijn aangebracht aan de buitenkant van gebouwen.

Eigen gebrek

Het antwoord op de vraag of het beter is voor de lichtreclame-installatie een speciale lichtreclameverzekering te sluiten of een elektronicaverzekering is afhankelijk van de premiestelling en de vraag of er behoefte is aan een dekking tegen schade door eigen gebrek van de installatie, die doorgaans wel geboden wordt door de elektronicaverzekering, maar meestal niet door de lichtreclameverzekering.

De lichtreclameverzekering dekt verlies of beschadiging door enig onvoorzien van buiten komend onheil waaronder storm. De kosten van demontage en montage in verband met vervanging of reparatie worden tevens vergoed. Sommige verzekeraars bieden ook een aansprakelijkheidsdekking inclusief proceskosten en kosten van verweersrechtsbijstand.
Aansprakelijkheid voor schade aan gebouwen waarop de installatie is bevestigd blijft evenwel uitgesloten.

Uitsluitingen

Van de dekking is uitgesloten schade veroorzaakt door:

•opzet of grove schuld van de verzekeringnemer;
•eigen gebrek en schade door geleidelijke invloeden zoals slijtage en roestvorming;
•het niet juist functioneren van de stroomvoorziening door overbelasting, te hoge netspanning, kortsluiting in de verzekerde installatie, zelfverwarming, stroomlekken of het niet functioneren van beveiligingen, fouten in hetzij constructie of de montage of demontage, hetzij ontwerp, hetzij materiaal, hetzij isolatie, materiaalmoeheid, en ieder experiment met de verzekerde installatie;
•reparatie, bewerking of verplaatsing zonder voorafgaand overleg met de verzekeraar;
•atoomkernreacties, molest of natuurramp.

Verder:

•uitsluitend bestaande uit schade aan onderdelen, die regelmatig moeten worden vervangen of uit krassen, deuken en dergelijke voor zover deze niet leiden tot het algeheel buiten gebruik stellen van de installatie;
•ontstaan door verbouwing van het gebouw waarop, waarin of waaraan de installatie is aangebracht.

Als verzekerd bedrag wordt bij de lichtreclameverzekering de aanschafprijs van de installatie, verhoogd met transport- en installatiekosten, gehanteerd. Wanneer de nieuwwaarde belangrijk hoger is dan het verzekerde bedrag, zal schadeafwikkeling geschieden op basis van onderverzekering.

Neonbuizen

De premie wordt berekend op basis van het verzekerde bedrag.
Naarmate de waarde van de installatie hoger is, vermindert de uiteindelijke premievoet, omdat de neonbuizen – het meest kwetsbare deel van de installatie – dan een relatief geringer deel van de totale waarde uitmaken.

Vandalisme

Voor de premiebepaling zijn voorts van belang het soort installatie, de hiervoor gebruikte materialen, de wijze van plaatsing (tegen gevel, op het dak en dergelijke) en bevestiging, alsmede de reputatie en deskundigheid van de betrokken fabrikant/installateur. Ook de omgeving waar de lichtreclame-installatie is gemonteerd kan een premieverhogende factor opleveren, waarbij valt te denken aan (de omgeving van) scholen, sportaccommodaties, speelterreinen en dergelijke (balsporten, vandalisme). Losstaande installaties of verplaatsbare installaties en installaties die zijn aangebracht op leegstaande gebouwen zijn niet of slechts beperkt verzekerbaar.