Parkeergarages en signing!

Parkeergarages kun je zien als visitekaartje van een (lokale) overheid, instelling, organisatie of bedrijf, omdat je bij aankomst hier begint en eindigt bij een bezoek.

Vandaar dat als je je bezoek met een prettig gevoel wilt ontvangen en zien vertrekken, je hier al moet zorgen voor een duidelijke en veilige omgeving! Om daarvoor in de praktijk te zorgen, kun je denken aan veiligheid, goede verlichting en duidelijke bewegwijzering.

Wanneer het gaat om veiligheid, maar ook als het gaat over duidelijkheid voor de bezoeker en gebruiker en dus over beleving, speelt de bewegwijzering een grote rol.

Immers, een tevreden bezoeker is een bezoeker die ook (of juist?!) op een rustige en onbewuste manier zijn weg weet te vinden naar de parkeerlocatie toe, in de parkeergarage zelf, de geboden faciliteiten en er weer uit!

Hoe je dit doet, ligt vooral gelegen in het feit, dat je uitgaat van meest simpele en eenvoudige beelden, pictogrammen en vooral zo veel mogelijk kern-boodschappen communiceert; less is more!

download (1)

Bij het verschaffen van duidelijkheid  en informatie is het credo; vertel (lees; laat zien) alleen datgene, dat op dat moment echt relevant is. Al het andere kun je beter op een andere plaats, op een ander moment ‘vertellen’ of beter nog; laten zien!
Bewegwijzering
De uitvoering en het gebruik van bewegwijzering zijn in de regel pas geslaagd, als de bezoeker het ook zo ervaart en dat is helaas lang niet altijd het geval, blijkt uit onderzoek. Vaak krijgt de bewegwijzering de beste beooordeling, wanneer die nauwelijks als zodanig wordt herkend; in de zin van al teveel ‘opschmuck’ en verkapte identiteitsdrager van de afzender. Duidelijkheid door eenvoud is het credo.

Als onderdeel van de bewegwijzering is ook de wegmarkering, die tevens een belangrijk onderdeel vormt van de algemene veiligheid. Natuurlijk moet de markering en bewegwijzering daarvoor tot in de puntjes verzorgd zijn, zodat de gebruiker in 1 oogopslag ziet waar hij naartoe moet.

Ander belangrijk onderdeel van de bewegwijzering, in de zin van toegangswegen, interne bewegwijzering voor rijdend en lopend verkeer, markering zijn ook de aanduidingen van vluchtroutes en veiligheidsaanduidingen van groot belang.

Zo verdiend het aanbeveling, dat de vluchtroutes optisch anders worden weergegeven dan de overige uitingen. Door kleurgebruik bijvoorbeeld, direct en in bijzondere omstandigheden prominent en dominant een duidelijk onderscheid waarneembaar is in de signing, zodat voor de vluchtroute duidelijk is.

images (2)

 

Bij vele vormen van signing is van groot belang, dat gedacht wordt vanuit de bezoeker en diens psyche op het moment van aankomst!

Advertenties

Onzichtbaar dynamisch #reclamebord!

Na alle ontwikkelingen met dynamische reclameborden en LED-technieken, is er nu echt een bijzondere variant! Een transparante lichtreclame, die als lichtreclame onzichtbaar is, als deze uit staat.

En duidelijk zichtbaar als de lichtreclame wel aan staat!

images (1)

LED- lichtreclames zijn met name geschikt voor buitentoepassingen, vanwege de lichtopbrengst (die vaak ’s avonds weer wordt teruggebracht, ter voorkoming van lichtvervuiling/-overlast).

Deze dynamische reclameborden zie je al staan bij sport- en voetbalvelden, langs de snelwegen en op bedrijfsgebouwen. Met name op bedrijfsgebouwen leidt deze vorm van reclame nogal eens tot bezwaren van Welstandscommissies.

Met deze nieuwe toepassing kan je een lichtreclame plaatsen aan of op een bedrijfspand, zonder dat daar een omgevings- of andere vergunning voor nodig is! Immers wanneer de reclame uit staat, is er niets te zien!

De reclame-uiting is namelijk volledig transparant en alleen aanwezig als er een afbeelding  op getoond wordt!

Daarmee blijft de architectuur van het gebouw en omgeving intact en zoals oorspronkelijk bedoeld.

Deze lichtreclame is daarom uiterst duurzaam. De lichtreclame die is voorzien van LED-techniek wordt op-maat gemaakt en kan geïntegreerd worden in elke gevel. Unieke aspect van deze lichtreclame is aan de ene kant, dat je de lichtreclame van buitenaf, dus niet ziet, wanneer deze is uitgeschakeld! En vanaf de binnenzijde kun je gewoon naar buiten kijken.

Zaken die -net zoals bij ‘gewone’ LED-schermen– nog steeds van belang zijn, zijn de vragen;

 • wat de investering je gaat opleveren als organisatie
 • welke boodschappen ga je uitzenden
 • hoe ga je dit systeem vermarkten of
 • welke content ga je plaatsen

En vooraf, hoe ga je om met de aanvraag om een bouwvergunning, omdat hoewel je geen specifieke vergunning nodig hebt voor het reclamedeel, het wel een onderdeel van de hele bouwaanvraag is.

Voor meer informatie, advies of een voorstel, stuur een bericht en ik neem z.s.m. contact op!

Geen Reclame- of #Omgevingsvergunning nodig?

In bijna alle Gemeentes van Nederland is het niet altijd meer nodig om een reclame- of omgevingsvergunning te hebben, voor het plaatsen van een reclamebord, gevel-/lichtreclame of reclamezuil.

Eerder moest voor het plaatsen van een reclamebord of andere commerciële reclame-uiting een reclamevergunning of bouwvergunning worden verleend, afhankelijk van lokale eisen.

En wanneer het een object betrof, met een Monumentale status, ook nog een akkoord van de Monumentencommissie.

Per Gemeente zijn de huidige eisen op details afwijkend, maar in grote lijn geldt, dat het reclame-object moet voldoen aan Redelijke Eisen van Welstand, zodat een positief advies gegeven kan worden aan B+W, die vervolgens bijna altijd de vergunning in dat geval verstrekt!

Bij een aantal Gemeentes geldt, dat een reclamebord niet vergunningsplichtig is, mits de uiting voldoet aan de vastgestelde richtlijnen, qua maatvoering, materiaalgebruik en soms ook kleurvoorschriften. In die gevallen, kan een Gemeente wel hebben vastgelegd, dat zij haar Handhavingsbeleid kan toepassen. Het is daarom aan te raden vooraf goed in te schatten, dat de uiting voldoet aan de uitgangspunten, zoals door de Gemeente opgesteld.

Indien er namelijk klachten komen over de uiting, qua vorm, afmetingen en/of uitstraling, kan de Gemeente de klachten gegrond verklaren en er uiteindelijk voor zorgen, dat conform haar Handhavingsbeleid de eigenaar gesommeerd wordt de reclame aan te passen, dan wel te verwijderen.

Van groot belang voor het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van een reclamebord, is om ervoor te zorgen, dat een zorgvuldige afweging is gemaakt tussen de elementen, waar de reclame onderdeel van gaat zijn;

 • lokale regels,
 • identiteit van de organisatie,
 • omliggende infrastructuur,
 • architectuur

Wanneer deze zaken in balans zijn als geheel (en onderling), heb je een gefundeerde basis als vergunningsaanvraag, die zal leiden tot een positief resultaat!

#Reclame Maken!

Maken van reclame is simpelweg je bedrijf, product of  merk laten zien!

385517_197088473703023_1956268730_n

De wijze waarop je dat doet, zou afgestemd moeten zijn op het doel van de communicatie! Wat wil je met welke vorm van reclame bereiken?

Hierin zijn verschillende vormen van onderscheid te maken:

 • thema-reclame (het presenteren van je merk via een thema of creëren van naamsbekendheid)
 • actie-reclame (vertellen welke acties/kortingen wanneer gelden)
 • presenteren van je bedrijf/product via internet
 • presenteren van je merk/ dienst via off-line advertenties
 • etc.

Om vast te kunnen stellen, op welke manier(en) je investeert in ‘promotie‘, maak je als organisatie de balans op om vast te stellen en te weten, wie je klant is.

download

Wanneer je dit weet (80%), weet je ook hoe, waar en wanneer je diegene het beste kunt bereiken met je uiting.

Zo is ook bij vaststellen van je ‘reclame + promotie’-budget eerst van belang om onderzoek te doen om daarna efficient je geld te besteden!

 

(Te?) Grote #Letters

images

Soms kan het zo zijn, dat je op een locatie of (klein) pand expres grote letters plaatst. Dit kan een erg fraai beeld opleveren, wanneer het natuurlijk past bij de identiteit van de organisatie. Het hoeft dan niet exact te gaan over de huisstijl, maar wel aansluit bij het imago van de organisatie.

Dit zou dan bijvoorbeeld vertaald kunnen worden naar ‘te grote’ letters en daarmee een soort van ambitie kunnen uitspreken. Dit zag je ook een tijd lang bij bijv. autobeletteringen van het merk Smart. Eigenlijk een iets te kleine auto, dat nog extra werd versterkt door erg grote deuren. Je zag dan vaak een bepaald type bedrijven die dit merk kozen als reclameobject waar in die lijn dan ook een te groot logo op werd geplaatst.

Ook kan het een fraaie aankleding zijn van een gevel. Om bijvoorbeeld klein en ingetogen de bedrijfsnaam bij de entree te plaatsen en als extra afwerking van de grote bedrijfshal het logo nog een keer te groot op de gevelplaten aan te brengen als bijvoorbeeld een soort ingedrukt watermerk van het logo.
Erg goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het voormalige hoofdkantoor van modemerk G STAR RAW. Erg grote letters, gemaakt van RVS, voor het pand zonder een schreeuwend of hinderlijk beeld op te leveren. Maar juist opvallend en passend bij het geheel. Doordat de letters in het water zijn geplaatst, zijn ze ook in spiegelbeeld zichtbaar.

G STAR RAW (hoofdkantoor)

#LED-scherm!

Bij het plaatsen van een outdoor LED-scherm aan een gevel of als vrijstaand object, komen de volgende aan de orde;

 • Wat is de investering qua aanschaf en periodieke/ onderhoudskosten?
 • Wat zijn de beste financieringsmogelijkheden?
 • Hoe kan je de investering het beste laten renderen?
 • Wat zijn de mogelijkheden qua exposure?
 • Welke consequenties heeft de aanschaf voor de organisatie, qua update en content?
 • Hoe zit het met de vergunningenprocedure?
 • Welke partij is de beste leverancier van de diverse onderdelen van hardware en software?

Afbeelding

Uiteindelijk, is een LED-scherm een outdoor beeldscherm, die wordt gekoppeld aan een computer met internet-verbinding, zodat je op afstand die content kunt weergeven op het scherm.

Voor een buitentoepassing van een scherm, heb je een ander soort scherm nodig, dan wanneer het om een plaatsing binnen gaat. Voor een outdoor-toepassing wordt LED gebruikt, in verband met duurzaamheid, weersinvloeden en andere omgevingsfactoren. Overdag moet vaak een weergave ook goed gezien worden. Terwijl ’s avonds het vaak beter is, om minder lichtopbrengst te hebben, zodat je niet verblind wordt door de hoeveelheid licht.

Afbeelding

VERGUNNING:

Gemeentes en Welstandcommissies zullen bij een vergunning-aanvraag nog weleens de vergunning afwijzen, op grond van zaken als

 

 • lichthinder,
 • ‘niet in harmonie met architectuur’
 • ‘niet binnen redelijke Eisen van Welstand’

Van belang is voor het verkrijgen van een vergunning om een gedegen plan en motivatie uit te werken op basis waarvan alsnog een vergunning kan worden afgegeven.

Afbeelding

Daarnaast kan dit medium ook een algemeen belang dienen, zoals Amber Alert en Gemeentelijke/lokale en algemene informatie. Op die manier, laat je maatschappelijk belang meewegen qua content. Op die manier verhoog je tevens de attentiewaarde op de ‘overige’ informatie.

Vergunning voor #LED-scherm

Vergunning verkrijgen voor het plaatsen van een #LED-screen!

In veel Gemeentes hoef je voor het plaatsen van een handelsreclame geen vergunning meer aan te vragen. Een vergunning is wel vereist, wanneer een reclame-uiting aan specificaties voldoet, waarvoor specifiek wel een aanvraag gedaan moet worden. Dit kan komen door de afmeting, constructies, locatie en dergelijke. 15

Voor bijvoorbeeld het plaatsen van een zgn. dynamisch reclamebord, ook wel LED-scherm genoemd, is vaak onduidelijkheid. De reden is vaak, dat aan kant van leverancier en/of gebruiker de aanvraag niet volledig of goed doordacht wordt aangevraagd. Een aanvrager zou er goed aan doen, om bij een aanvraag duidelijk doel te stellen voor het digitaal scherm;

 • waarom moet dit bord geplaatst gaan worden,
 • wat is de toegevoegde waarde,
 • hoe gaat dit bord toevoegen aan de bedrijfsdoelstelling,
 • hoe kan dit bord optimaal gebruikt worden,
 • kan dit bord ook nog een maatschappelijk doel dienen,

Door hier antwoorden op te geven, wordt ook snel duidelijk welke soort bord aangeschaft moet worden en hoe je de beste soort financiering hierop kunt afstemmen.

Daarnaast kun je duidelijk bij een aanvraag aangeven, welke motivatoren er zijn om dit reclamebord te willen plaatsen.6

Toch lijkt het er soms nog op, dat WelstandsCommissies en stadsarchitecten een dergelijke aanvraag afwijzen op oneigenlijke gronden? Argumenten die dan aangevoerd worden, zijn antwoorden als:

 • afleiden van verkeer, door bewegende reclamebeelden en uitingen
 • overbelichting, die er mogelijk toe kan leiden, dat onveilige of hinderlijke situaties zich voordoen
 • verstoring van stadsgezicht
 • voldoet niet aan Redelijke eisen van Welstand

Van belang bij voor het verkrijgen van een Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een (dynamsiche) lichtreclame is, daarom enerzijds;

 • Zorg voor een evenwichtige en gemotiveerde aanvraagprocedure en anderszijds,
 • Zorg ervoor, dat een eventuele afwijzing, ook gemotiveerd wordt en bij afwijzing op basis van de motivatie wordt aangepast, zodat de gewijzigde aanvraag (eventueel) wel wordt goedgekeurd!


601959_494039344007933_925974346_n

Digitale #beeldschermen!

Dynamische reclameborden van gewone tot extreem grote afmetingen, waarmee informatie wordt verstrekt of reclame wordt afgebeeld. Deze vorm van communiceren van communiceren met je doelgroep noemen we ‘Narrowcasting’.

download (3)

Bij ‘Narrowcasting’ maken we onderscheid tussen indoor en outdoor, hoewel deze twee ook prima samen kunnen gaan.

De laatste jaren is de groei enorm, zowel als mogelijkheden, oplossingen en toepassingen;

De toepasbaarheid voor ‘indoor‘ is steeds eenvoudiger, doordat de schermen op basis van LCD almaar goedkoper wordt en omdat de schermen steeds kleiner van omvang zijn geworden, waardoor ze simpelweg minder ruimte innemen.images (5)

Installatie mogelijkheden van de schermen alsook het gebruiksgemak zijn enorm verbeterd. Er hoeft nauwelijks meer te worden geïnvesteerd qua aansluitingen, internetverbindingen, etc. Omdat alles er veelal al is en de schermen simpelweg en eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in de bestaande setting.

Door middel van Narrowcasting, kun je je bezoekers de weg wijzen in het gebouw en waar nodig eenvoudig aanpassen. Daarnaast kun je (reclame) berichten uitzenden, je publiek informeren over je organisatie en ga zo maar door.

images

Met gebruik van LED-schermen ben je daarnaast goed in staat om met Narrowcasting ook buitentoepassingen te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn de grote reclameborden op masten aan de snelweg, waarop eenvoudig en efficiënt bewegende reclames te zien zijn, ofwel een stilstaande afbeelding, die wekelijks of dagelijks gewijzigd kan worden vanaf kantoor.

images (4)

Andere toepassingen zijn de bekende prijzenborden bij tankstations, reclameborden aan gevels van bedrijfsgebouwen of voetbalvelden.

Belangrijk is altijd, wat doe je met je Narrowcastingsysteem, hoe voegt dit toe aan je organisatie qua

 • efficiëntie,
 • communicatie en
 • doelgroepbenadering.

Narrowcasting

Narrowcasting laat zich het beste omschrijven als het digitaal aanbieden van een bericht aan een doelgroep. Deze boodschap kan informatief zijn, commercieel of onderhoudend. De meeste uitingen worden gecommuniceerd via een LCD-scherm (meestal indoor) of met gebruik van LED (meestal outdoor).

Omdat je de schermen kunt zien als een device als tablet of monitor of televisie en de mogelijkheden net zo uitgebreid vaak als deze devices, is er ook soms een negatief imago. Omdat het zou (kunnen) afleiden in bijvoorbeeld een horecagelegenheid, wachtkamer of aan de snelweg. images (7)

Reden van dit imago is, omdat soms teveel gebruikt gemaakt wordt van de mogelijkheden en daarbij voorbijgegaan wordt aan de essentie. Van allergrootste belang namelijk is, om rekening te houden met de identiteit van de organisatie of afzender en vooral de omgevingsfactoren in relatie tot de ‘ontvanger’; de kijker!

Zoals met alle reclame-boodschappen, is het van belang om vooraf te bedenken, wat je wilt bereiken met de toepassing. In een wachtkamer van een ziekenhuisafdeling is de bezoeker in een andere emotie, dan bij de vertrekhal op Schiphol of op de A2 rijdend naar een afspraak.

images (8)

Factoren die meespelen zijn naast de emotionele gesteldheid van de doelgroep ook de omgeving. Van belang is de toegevoegde waarde van de uitzending en niet de mogelijkheden van de toepassing.

Soorten informatie die veel voorkomen via Narrowcasting zijn:

 • Informatie verstrekken over weer en nieuws
 • OV informatie
 • Algemene informatie
 • Bewegwijzering
 • Informatie over vermiste personen
 • Bedrijfsspecifieke informatie
 • Reclame uitingen
 • Interactieve informatieverstrekking

Voordelen

 • Kostenefficiënter, doordat afbeeldingen niet geprint hoeven te worden
 • Afbeeldingen hoeven niet fysiek gewisseld te worden
 • Combineren van informatie en commerciële boodschappen
 • Actuele uitingen
 • Promotie aanpassen per (geplande) periodes

Nieuwe #mogelijkheden bij dynamische #lichtreclame!

Dynamsiche #lichtreclame oftewel #LED reclameborden!

Al jaren geleden zijn de eerste dynamische reclameborden in Nederland geplaatst, waar deze in landen als de VS al veel langer het straatbeeld bepaalden.

384692_197088060369731_1963712899_n

Zoals in alle branches, is ook in de lichtreclame-wereld het LED-scherm een geïntegreerd product.

LED en LCD is een toepassing, die je terugvindt zowel bij indoortoepassingen (denk aan Schiphol,  de bewegwijzering en informatiepanelen, maar ook vele info-panelen voor Openbaar Vervoer, zoals aankomsttijden van bussen en treinen), bij sportvelden als score-borden en reclameborden, narrowcasting en ook op reclamemasten als vervanging van lichtbakken.

Voordelen van deze nieuwe (?) toepassingen zijn natuurlijk de eindeloze mogelijkheden en de mutatie-mogelijkheden. Zo hoef je na de eenmalige installatie in principe nooit meer fysiek naar de locatie toe om de visual te wisselen.

download

Vanwege de nieuwe ontwikkelingen, m.b.t. outdoortoepassingen, merk je nog steeds soms weerstand op deze toepassing. Dit lijkt het gevolg van het ‘onbekende’. Zo komt het voor, dat een Welstand-Commissie van een Gemeente de aanvraag afkeurt, enkel vanwege het feit, dat het de lichtreclame ‘dynamisch’ is. Terwijl je ervoor kunt kiezen om er een stilstaand beeld op te plaatsen, die bijvoorbeeld iedere 2 weken veranderd.

Zoals bijvoorbeeld Volvo Nederland te Beesd (A2) dat doet. In geen geval storend voor het voorbijkomend verkeer -integendeel- en toch een perfecte oplossing als digitaal scherm. ’s Avonds en bij schemering wordt met een ingebouwde sensor de lichtopbrengst langzaamaan teruggebracht, zodat het licht niet gaat overstralen. download

Zo zijn er voor bewegwijzering (indoor en outdoor), lichtreclame en reclameborden zowel de traditionele oplossingen, maar steeds vaker blijkt een dynamische oplossing veel meer te bieden. 

#Wayfinding of #Bewegwijzering?

9Met behulp van een duidelijke en herkenbare bewegwijzering worden klanten en bezoekers geholpen de weg te vinden naar of in uw bedrijfspand. Op basis van een analyse van de organisatie, stakeholders en doelstellingen kan de beste oplossing worden gecre-eerd voor de korte en lange termijn. Zo blijkt al snel wat de meest efficientie oplossing is qua systeem, gebruik en onderhoud.

Wanneer bijvoorbeeld een uitgangspunt is, dat regelmatig gemuteerd moet kunnen worden, kan het zijn, dat een dynamisch systeem zichzelf al binnen een jaar heeft terugverdiend. Daarnaast biedt Narrow-Casting de mogelijkheid om vanaf een afstand in te loggen, content te plaatsen of zelfs voor externe partijen te adverteren. Bewegwijzering, ofwel wayfinding, gaat daarmee verder dan ‘het wijzen van de weg’.

images

Vanzelfsprekend is het voor een statische of dynamische bewegwijzering van belang, dat een gebruiker de afzender herkent en het geheel past bij de bestaande architectuur of andere beeldbepalende factoren van het vastgoed.

Met de juiste balans tussen bezoekersstromen, efficientie, budget en esthetische factoren zal een tijdloos, passend en effectief resultaat het gevolg zijn.

Op deze manier kan Route Signing naadloos overgaan in Digital Signing!

Definitie van #bewegwijzering

Bewegwijzering (oftewel ‘wayfinding’) is ‘alle uitingen die een organisatie inzet om haar bezoek -of gebruiker- in staat stelt om haar route te bepalen’.

8

Hierin slaag je als organisatie, wanneer de gebruiker (bij voorkeur zonder uitleg vooraf) de uitingen waarneemt, begrijpt en kan volgen.

Van belang hierin is, dat je als afzender rekening houdt met alle invloeden waar je ‘doelgroep’ mee te maken heeft tijdens de ‘reis’. Van invloed voor de verwerking van de informatie zijn zaken als de ruimte op zich en daarnaast de manier van verwerken door de gebruiker op dat moment in die situatie.

In de basis is een goede bewegwijzering ten dienste van de gebruiker en is geslaagd, wanneer de bezoeker op de plaats van bestemming komt met gebruik van het bewegwijzeringssysteem, zonder dat deze het systeem bewust heeft ervaren.

#Lichtreclame logisch!?

Lichtreclame op of bij een bedrijfspand moet worden getoetst door de Welstandscommissie van de betreffende gemeente in veel gevallen. De geplande reclame-uiting wordt dan getoetst aan Redelijke Eisen van Welstand of APV (Algemene Plaatselijke Verordening). 

387406_197087563703114_1371181472_n384692_197088070369730_848614971_n

Voor monumentale panden gelden strengere regels. Al met al zorgt dit beleid (meestal) voor een evenwichtig straatbeeld. Heel duidelijk zichtbaar is, dat als je het vergelijkt met Belgie of vele andere landen in de wereld, waar dit reclamebeleid op een andere manier of zelfs niet geldt.

1000258_494028354009032_1064913094_n

Soms zie je ook in Nederland lichtreclames, waarbij je je kunt afvragen, wat het doel is geweest. Organisaties als Platform Lichthinder kijken zelfs kritisch naar o.a. lichtreclames, om te streven naar minder licht om diverse redenen.

download

Stel bij het bepalen van de juiste reclame-uiting eerst vast welke doel de lichtreclame heeft, welke functie het heeft, wat je identiteit (en imago) is en stem dan de uiting af op de architectuur van het gebouw en de omgeving.

Een eventuele reclamevergunning is met die extra motivatie zo geregeld en het resultaat zal in harmonie zijn met het geheel!