Vergunning voor #LED-scherm

Vergunning verkrijgen voor het plaatsen van een #LED-screen!

In veel Gemeentes hoef je voor het plaatsen van een handelsreclame geen vergunning meer aan te vragen. Een vergunning is wel vereist, wanneer een reclame-uiting aan specificaties voldoet, waarvoor specifiek wel een aanvraag gedaan moet worden. Dit kan komen door de afmeting, constructies, locatie en dergelijke. 15

Voor bijvoorbeeld het plaatsen van een zgn. dynamisch reclamebord, ook wel LED-scherm genoemd, is vaak onduidelijkheid. De reden is vaak, dat aan kant van leverancier en/of gebruiker de aanvraag niet volledig of goed doordacht wordt aangevraagd. Een aanvrager zou er goed aan doen, om bij een aanvraag duidelijk doel te stellen voor het digitaal scherm;

 • waarom moet dit bord geplaatst gaan worden,
 • wat is de toegevoegde waarde,
 • hoe gaat dit bord toevoegen aan de bedrijfsdoelstelling,
 • hoe kan dit bord optimaal gebruikt worden,
 • kan dit bord ook nog een maatschappelijk doel dienen,

Door hier antwoorden op te geven, wordt ook snel duidelijk welke soort bord aangeschaft moet worden en hoe je de beste soort financiering hierop kunt afstemmen.

Daarnaast kun je duidelijk bij een aanvraag aangeven, welke motivatoren er zijn om dit reclamebord te willen plaatsen.6

Toch lijkt het er soms nog op, dat WelstandsCommissies en stadsarchitecten een dergelijke aanvraag afwijzen op oneigenlijke gronden? Argumenten die dan aangevoerd worden, zijn antwoorden als:

 • afleiden van verkeer, door bewegende reclamebeelden en uitingen
 • overbelichting, die er mogelijk toe kan leiden, dat onveilige of hinderlijke situaties zich voordoen
 • verstoring van stadsgezicht
 • voldoet niet aan Redelijke eisen van Welstand

Van belang bij voor het verkrijgen van een Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een (dynamsiche) lichtreclame is, daarom enerzijds;

 • Zorg voor een evenwichtige en gemotiveerde aanvraagprocedure en anderszijds,
 • Zorg ervoor, dat een eventuele afwijzing, ook gemotiveerd wordt en bij afwijzing op basis van de motivatie wordt aangepast, zodat de gewijzigde aanvraag (eventueel) wel wordt goedgekeurd!


601959_494039344007933_925974346_n

Advertenties

Digitale #beeldschermen!

Dynamische reclameborden van gewone tot extreem grote afmetingen, waarmee informatie wordt verstrekt of reclame wordt afgebeeld. Deze vorm van communiceren van communiceren met je doelgroep noemen we ‘Narrowcasting’.

download (3)

Bij ‘Narrowcasting’ maken we onderscheid tussen indoor en outdoor, hoewel deze twee ook prima samen kunnen gaan.

De laatste jaren is de groei enorm, zowel als mogelijkheden, oplossingen en toepassingen;

De toepasbaarheid voor ‘indoor‘ is steeds eenvoudiger, doordat de schermen op basis van LCD almaar goedkoper wordt en omdat de schermen steeds kleiner van omvang zijn geworden, waardoor ze simpelweg minder ruimte innemen.images (5)

Installatie mogelijkheden van de schermen alsook het gebruiksgemak zijn enorm verbeterd. Er hoeft nauwelijks meer te worden geïnvesteerd qua aansluitingen, internetverbindingen, etc. Omdat alles er veelal al is en de schermen simpelweg en eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in de bestaande setting.

Door middel van Narrowcasting, kun je je bezoekers de weg wijzen in het gebouw en waar nodig eenvoudig aanpassen. Daarnaast kun je (reclame) berichten uitzenden, je publiek informeren over je organisatie en ga zo maar door.

images

Met gebruik van LED-schermen ben je daarnaast goed in staat om met Narrowcasting ook buitentoepassingen te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn de grote reclameborden op masten aan de snelweg, waarop eenvoudig en efficiënt bewegende reclames te zien zijn, ofwel een stilstaande afbeelding, die wekelijks of dagelijks gewijzigd kan worden vanaf kantoor.

images (4)

Andere toepassingen zijn de bekende prijzenborden bij tankstations, reclameborden aan gevels van bedrijfsgebouwen of voetbalvelden.

Belangrijk is altijd, wat doe je met je Narrowcastingsysteem, hoe voegt dit toe aan je organisatie qua

 • efficiëntie,
 • communicatie en
 • doelgroepbenadering.

Narrowcasting

Narrowcasting laat zich het beste omschrijven als het digitaal aanbieden van een bericht aan een doelgroep. Deze boodschap kan informatief zijn, commercieel of onderhoudend. De meeste uitingen worden gecommuniceerd via een LCD-scherm (meestal indoor) of met gebruik van LED (meestal outdoor).

Omdat je de schermen kunt zien als een device als tablet of monitor of televisie en de mogelijkheden net zo uitgebreid vaak als deze devices, is er ook soms een negatief imago. Omdat het zou (kunnen) afleiden in bijvoorbeeld een horecagelegenheid, wachtkamer of aan de snelweg. images (7)

Reden van dit imago is, omdat soms teveel gebruikt gemaakt wordt van de mogelijkheden en daarbij voorbijgegaan wordt aan de essentie. Van allergrootste belang namelijk is, om rekening te houden met de identiteit van de organisatie of afzender en vooral de omgevingsfactoren in relatie tot de ‘ontvanger’; de kijker!

Zoals met alle reclame-boodschappen, is het van belang om vooraf te bedenken, wat je wilt bereiken met de toepassing. In een wachtkamer van een ziekenhuisafdeling is de bezoeker in een andere emotie, dan bij de vertrekhal op Schiphol of op de A2 rijdend naar een afspraak.

images (8)

Factoren die meespelen zijn naast de emotionele gesteldheid van de doelgroep ook de omgeving. Van belang is de toegevoegde waarde van de uitzending en niet de mogelijkheden van de toepassing.

Soorten informatie die veel voorkomen via Narrowcasting zijn:

 • Informatie verstrekken over weer en nieuws
 • OV informatie
 • Algemene informatie
 • Bewegwijzering
 • Informatie over vermiste personen
 • Bedrijfsspecifieke informatie
 • Reclame uitingen
 • Interactieve informatieverstrekking

Voordelen

 • Kostenefficiënter, doordat afbeeldingen niet geprint hoeven te worden
 • Afbeeldingen hoeven niet fysiek gewisseld te worden
 • Combineren van informatie en commerciële boodschappen
 • Actuele uitingen
 • Promotie aanpassen per (geplande) periodes

Nieuwe #mogelijkheden bij dynamische #lichtreclame!

Dynamsiche #lichtreclame oftewel #LED reclameborden!

Al jaren geleden zijn de eerste dynamische reclameborden in Nederland geplaatst, waar deze in landen als de VS al veel langer het straatbeeld bepaalden.

384692_197088060369731_1963712899_n

Zoals in alle branches, is ook in de lichtreclame-wereld het LED-scherm een geïntegreerd product.

LED en LCD is een toepassing, die je terugvindt zowel bij indoortoepassingen (denk aan Schiphol,  de bewegwijzering en informatiepanelen, maar ook vele info-panelen voor Openbaar Vervoer, zoals aankomsttijden van bussen en treinen), bij sportvelden als score-borden en reclameborden, narrowcasting en ook op reclamemasten als vervanging van lichtbakken.

Voordelen van deze nieuwe (?) toepassingen zijn natuurlijk de eindeloze mogelijkheden en de mutatie-mogelijkheden. Zo hoef je na de eenmalige installatie in principe nooit meer fysiek naar de locatie toe om de visual te wisselen.

download

Vanwege de nieuwe ontwikkelingen, m.b.t. outdoortoepassingen, merk je nog steeds soms weerstand op deze toepassing. Dit lijkt het gevolg van het ‘onbekende’. Zo komt het voor, dat een Welstand-Commissie van een Gemeente de aanvraag afkeurt, enkel vanwege het feit, dat het de lichtreclame ‘dynamisch’ is. Terwijl je ervoor kunt kiezen om er een stilstaand beeld op te plaatsen, die bijvoorbeeld iedere 2 weken veranderd.

Zoals bijvoorbeeld Volvo Nederland te Beesd (A2) dat doet. In geen geval storend voor het voorbijkomend verkeer -integendeel- en toch een perfecte oplossing als digitaal scherm. ’s Avonds en bij schemering wordt met een ingebouwde sensor de lichtopbrengst langzaamaan teruggebracht, zodat het licht niet gaat overstralen. download

Zo zijn er voor bewegwijzering (indoor en outdoor), lichtreclame en reclameborden zowel de traditionele oplossingen, maar steeds vaker blijkt een dynamische oplossing veel meer te bieden. 

#Wayfinding of #Bewegwijzering?

9Met behulp van een duidelijke en herkenbare bewegwijzering worden klanten en bezoekers geholpen de weg te vinden naar of in uw bedrijfspand. Op basis van een analyse van de organisatie, stakeholders en doelstellingen kan de beste oplossing worden gecre-eerd voor de korte en lange termijn. Zo blijkt al snel wat de meest efficientie oplossing is qua systeem, gebruik en onderhoud.

Wanneer bijvoorbeeld een uitgangspunt is, dat regelmatig gemuteerd moet kunnen worden, kan het zijn, dat een dynamisch systeem zichzelf al binnen een jaar heeft terugverdiend. Daarnaast biedt Narrow-Casting de mogelijkheid om vanaf een afstand in te loggen, content te plaatsen of zelfs voor externe partijen te adverteren. Bewegwijzering, ofwel wayfinding, gaat daarmee verder dan ‘het wijzen van de weg’.

images

Vanzelfsprekend is het voor een statische of dynamische bewegwijzering van belang, dat een gebruiker de afzender herkent en het geheel past bij de bestaande architectuur of andere beeldbepalende factoren van het vastgoed.

Met de juiste balans tussen bezoekersstromen, efficientie, budget en esthetische factoren zal een tijdloos, passend en effectief resultaat het gevolg zijn.

Op deze manier kan Route Signing naadloos overgaan in Digital Signing!

Definitie van #bewegwijzering

Bewegwijzering (oftewel ‘wayfinding’) is ‘alle uitingen die een organisatie inzet om haar bezoek -of gebruiker- in staat stelt om haar route te bepalen’.

8

Hierin slaag je als organisatie, wanneer de gebruiker (bij voorkeur zonder uitleg vooraf) de uitingen waarneemt, begrijpt en kan volgen.

Van belang hierin is, dat je als afzender rekening houdt met alle invloeden waar je ‘doelgroep’ mee te maken heeft tijdens de ‘reis’. Van invloed voor de verwerking van de informatie zijn zaken als de ruimte op zich en daarnaast de manier van verwerken door de gebruiker op dat moment in die situatie.

In de basis is een goede bewegwijzering ten dienste van de gebruiker en is geslaagd, wanneer de bezoeker op de plaats van bestemming komt met gebruik van het bewegwijzeringssysteem, zonder dat deze het systeem bewust heeft ervaren.

#Lichtreclame logisch!?

Lichtreclame op of bij een bedrijfspand moet worden getoetst door de Welstandscommissie van de betreffende gemeente in veel gevallen. De geplande reclame-uiting wordt dan getoetst aan Redelijke Eisen van Welstand of APV (Algemene Plaatselijke Verordening). 

387406_197087563703114_1371181472_n384692_197088070369730_848614971_n

Voor monumentale panden gelden strengere regels. Al met al zorgt dit beleid (meestal) voor een evenwichtig straatbeeld. Heel duidelijk zichtbaar is, dat als je het vergelijkt met Belgie of vele andere landen in de wereld, waar dit reclamebeleid op een andere manier of zelfs niet geldt.

1000258_494028354009032_1064913094_n

Soms zie je ook in Nederland lichtreclames, waarbij je je kunt afvragen, wat het doel is geweest. Organisaties als Platform Lichthinder kijken zelfs kritisch naar o.a. lichtreclames, om te streven naar minder licht om diverse redenen.

download

Stel bij het bepalen van de juiste reclame-uiting eerst vast welke doel de lichtreclame heeft, welke functie het heeft, wat je identiteit (en imago) is en stem dan de uiting af op de architectuur van het gebouw en de omgeving.

Een eventuele reclamevergunning is met die extra motivatie zo geregeld en het resultaat zal in harmonie zijn met het geheel!

#Reclame maken is een must!

Reclame maken is zo langzamerhand een must geworden,
of je nu een profit- of een non-profitorganisatie bent.

home-3

Je moet immers laten zien wie je bent en waar je voor je staat. Of in ieder geval moet je ervoor zorgen, dat je bestaat. Dat kan via radio, TV, reclameborden, etc. maar natuurlijk ook via nieuwsbrieven en social media.

download (1)

Reclame is daarmee een spiegel van onze cultuur.

Het maken van reclame, is het laten weten dat je er bent bij de groep mensen, die je wilt bereiken, tegen een maximaal rendement.

Reclame is het door communicatie je boodschap te laten zien/ horen, die mensen ‘aanspreekt’. Je uiting fungeert dus als spiegel, zodat je  ‘doelgroep’ zich prettig voelt bij de uiting. Wanneer je daarin bent geslaagd als zender, zal de kijker vanzelf meer willen weten van je.

download

Qua duurzaamheid zijn er diverse ontwikkelingen, maar winnen de traditionele vormen van reclame het nog steeds. Een bijzondere vorm van duurzame reclame is een ‘groene’.

images (2) images (3)images (1)

#Signing & #Architectuur!

Signing en Architectuur;

twee instrumenten die beeldbepalend kunnen zijn voor een organisatie!

NOVIO 10353699_680962528650230_1308352339095676796_n

Of een organisatie nu een bedrijfsgebouw laat bouwen of een bestaande locatie betrekt. In beide gevallen moet de sfeer en beleving van het gebouw iets ‘laten zien’ van de organisatie. Anders gezegd; het gebouw en de uitstraling ervan zegt iets over de identiteit van het bedrijf of instelling die zich daar huisvest. Zowel qua ex- als interieur.

images (1)

Wanneer een gebouw niet helemaal aansluit bij de identiteit, kun je ervoor kiezen om het -op detail- aan te laten passen.

Bij een nieuwbouw zie je vaak, dat de architect na afronding van ontwerp en eventueel bouwbegeleiding, zijn spreekwoordelijke handen van het project afhaalt en aan het werk gaat met een eventueel ander project. Terwijl er dan in mijn beleving nog een berg werk te verzetten is -ook (of juist?!)- voor de architect. Immers het ‘gebouw’ is nog niet klaar.

384692_197088070369730_848614971_n

Wat sluit het beste aan qua invulling van de grond/ tuin eromheen, hoe ga je om met het interieur en de signing binnen en buiten. Allemaal zaken die mede van belang zijn voor de uiteindelijke identiteit van de organisatie en nauw op elkaar moeten aansluiten om een eenduidig resultaat te krijgen.

387406_197087553703115_984317715_n

In enkele gevallen, zie je dat een architect bedingt, dat hij na oplevering nog een periode van 5 of soms 10 jaar fiat moet geven op toevoegingen en/of aanpassingen aan ‘zijn of haar’ gebouw, maar die zich dan ook bemoeit met interieur, signing of anderszins, dat tot hele verfrissende nieuwe resultaten kan leiden!

215

In ieder geval lijkt het mij zinvol en van belang, dat er een adviseur betrokken is en evt. blijft bij het gebouw, zodat de identiteit van de organisatie bewaakt blijft!

#Reclame beleid in Gemeente #Zwolle!

download

In Zwolle is een initiatief gestart om ondernemers en winkeliers zelf te laten beslissen (en eventueel handhaven?) over het reclamebeleid. Een super goed initiatief lijkt me!!

(Te) vaak is er namelijk -terecht of onterecht-  kritiek op Gemeentes en haar beslissingen ten aanzien van reclamevergunningen. Met enige regelmaat is die kritiek -gezien vanuit het perspectief van de ondernemer- zelfs ook terecht. Aan de andere kant is vanuit bepaalde regelgeving en APV’s het soms ook plicht om negatief te beslissen vanuit de Gemeente of Welstandscommissie, hoe vervelend soms ook voor de ondernemer.

Om dit nu bij de ondernemer zelf neer te leggen, lijkt me geweldig. Het wordt er voor de ondernemer niet makkelijker op, want nu heb je niet alleen meer te letten op je eigen gevel- of lichtreclame, maar ook het gezamenlijke effect van de uitingen bij elkaar. Hoe ga je om met dwarsliggers? Toch lijkt het me het beste om de ondernemers dit zelf op te laten lossen en te regelen en te co-ordineren.

Op deze manier zorg je er voor, dat er in groter belang gedacht gaat worden en dat is juist zo belangrijk, niet in het minst voor de bezoeker, want ….. die ziet alleen het grote geheel!

Erg benieuwd hoe dit gaat aflopen, want dit project wordt na een periode geevalueerd. Het zou moeten slagen!
Vervolgens zou met deze kennis, alle andere Gemeentes in Nederland dit voorbeeld moeten gaan volgen.

Bron: NABBnet

#Signing als #uithangbord voor je #identiteit!

Signing is de verzamelnaam voor al  die uitingen, die je als organisatie in en om je bedrijfsgebouw kunt doen om je te profileren bij je doelgroep en stakeholders!

home-3

Dat kan beginnen bij de reguliere bewegwijzering aan de openbare weg, voor bijvoorbeeld een ziekenhuis of een andere organisatie met een publieke functie. Vervolgens kun je een reclamezuil plaatsen als baken van je terrein of een vlaggenmast, waarbij je vervolgens verder verwijst naar de entree met verwijsborden. Op de gevel of nabij de entree kan een primaire licht- of gevelreclame geplaatst zijn en binnen verwijs je naar de juiste afdeling of bedrijfsruimte en informeer je je bezoek over je organisatie.

images (3)

De wijze waarop je dit vormgeeft en laat zien, vertelt veel over je organisatie en dus over je identiteit.

999070_494026060675928_680059451_n

Daarnaast kun je eenvoudig koppelingen maken naar je online activiteiten!