#Bewegwijzering

download (1)

Bewegwijzering afstemmen op de omgeving!

Met het aangeven van routes met gebruik van duidelijke verwijzingen, zorg je voor duidelijkheid  voor gebruikers en uw bezoekers. Door het toepassen van de juiste communicatie leid je je bezoek snel en efficient naar de plaats van bestemming.

Hierbij is het goed om je te verplaatsen in de ‘belevingswereld‘ van de aanschouwer. Vanuit die blik kun je zien, waarmee je de bezoeker een dienst bewijst. De mogelijkheden hierin zijn legio en vaak is het goed om te zien, hoe je met minimale -maar goed doordachte items- de juiste boodschap kunt overbrengen.

Verder speelt de bestaande omgeving een belangrijke rol en de werking daarvan op de ‘kijker’. Vandaar dat met name een goed doordacht plan belangrijker is, dan het plaatsen van borden en pijlen.

Zo kun je een bord INGANG plaatsen bij de entree, maar je kunt er ook voor zorgen, dat je bij de entree een duidelijke naamsherkenning plaatst, zodat je hiermee bevestigt, dat men daar vind, wat men zoekt. Zo vang je 2 vliegen in 1 klap; je identiteit is gecommuniceerd en er is een duidelijke nadruk op de ingang!

Als je wilt aangeven, waar een toiletruimte is voor je publiek, kun je op de betreffende deur de tekst TOILET of WC aanduiden; je kunt er ook voor kiezen om hier slechts een ‘pictogram WC‘ te plaatsen, zodat voor iedereen ook duidelijk is, wat je wilt vertellen. Wanneer je dit vervolgens uitvoert in een kleur en materiaal,  die al in de omgeving aanwezig is, geeft dit rust in het geheel. Daarmee valt het niet minder op en is er balans.

Verder is bij een evenwichtige bewegwijzering van belang, dat je meeweegt, wat je wel -en vooral ook niet-, wilt delen met je bezoek. Indoor-ruimtes als een meterkast, bezemkast of archiefruimtes zijn ruimten, die voor een bezoeker niet relevant zijn en daarom ook niet aangegeven hoeven te worden. Zo voorkom je een overdaad aan uitingen, zodat je je enkel hoeft te richten op wat wel nodig is.

Bij een ‘overkill’ aan informatie, zorgt het brein ervoor, dat men zich afsluit van de informatiestroom, waardoor je als zender van de informatie je doel voorbij schiet.

Denk bijvoorbeeld aan alle autoreclames,  die je ziet onderweg. Voertuigen die voorzien van een opvallend logo of andere herkenning, vragen meer aandacht, dan voertuigen die helemaal volstaan met website-namen, spreuken, adresgegevens en noem maar op. Meeste van die informatie sla je niet op en voegt qua communicatie op dat moment nauwelijks iets toe; ook hier geldt daarom, durf minder te vertellen en daardoor beter op te vallen en dus te communiceren!
Eenduidige uitstraling =  congruent!
Om er voor te zorgen, dat je steeds herkend wordt is verder van groot belang om congruent te zijn met je uitingen. Logo’s en wijze van communiceren met tekst, kleur, lettertype en sfeer speelt daarbij een grote rol. Het gaat immers -niet alleen/ vooral niet(?)- om wat je zegt, maar om hoe je het zegt. De letters van Albert Heijn op de gevel van een supermarkt hoef je niet per se te lezen, maar vooral te herkennen. Zo zorg je voor een duidelijke identiteit. Bedenk bijvoorbeeld, dat als je maar 1 of 2 letters kunt zien, je qua lettervorm en kleur al weet , wat er staat zonder dat je de tekst -helemaal- ziet.

Daardoor ben je met minder energie en dus kosten, duidelijker! Stel je maar eens voor, wat je zou beleven als je de letters in een groene schrijfletters op de gevel zou zien staan. Is het dan nog steeds ‘jouw’ Albert Heijn?

Een duidelijke en representatieve signing -als bewegwijzering- getuigt daarmee van goed gastheerschap en professionaliteit. Bezoekers voelen zich daardoor comfortabel en dat levert simpelweg op!

 

Advertenties

Anders Reclame Maken……..

Adverteren in een magazine of krant heeft iedereen wel eens gedaan maar hoe zit het met allerlei creatieve vormen van reclame. Het bereiken van de doelgroep zal wel eens op manieren kunnen waar een ondernemer niet zo snel aan denkt. Steeds meer creatieve vormen van reclame bieden zich aan. Op een originele wijze promotie maken kan wel eens de sleutel zijn naar succes met een bescheiden budget.

Buitenreclame 10 Tips:

1.Abri’s en billboards zijn ideaal voor het bereiken van een regionale doelgroep.
2.Voor nationale attentie zijn een groot aantal pakketten te kiezen zoals: alleen bij supermarkten, alleen bij McDonalds, alleen bij tankstations, alleen in de steden, alleen in de Randstad. Bij elke locatie wordt een specifieke doelgroep bereikt. Er kan dus ook nationaal heel gericht resultaat worden behaald.
3.Adverteren kan al met een klein budget en is dus prima geschikt voor kleinere bedrijven.
4.De meeste abri’s en billboards zijn 24 uur per dag verlicht en zullen dus ook tijdens donkere dagen en ’s avonds goed te zien zijn.
5.Elke campagne heeft tijd nodig om tot resultaat te komen, omdat mensen vertrouwd moeten raken met de uiting. Verstandig kan het dus zijn om voor een langere tijd te adverteren en iets in te leveren op het aantal plekken. Op deze wijze houdt het zelfde budget ook langer stand.
6.Een billboard is aanwezig in het stadscentrum en andere aantrekkelijke stedelijke locaties en ook langs drukke in- en uitvalswegen en doorgaande routes.
7.8 m2 reclame voor een paar honderd euro (de gidsen en kranten zijn een paar duizend euro voor dat aantal in centimeters) !
8.Kies regionaal zelf de locaties uit die passen bij de campagne.
9.Laat klanten foto’s maken van zichzelf bij een van de billboards of abri’s en loof een leuke prijs uit voor de origineelste.
10.Plaats een websitepagina speciaal voor deze actie op de poster. Op deze manier ontstaat inzicht in tastbare resultaten!

Zeppelinreclame

Een zeppelin is uitermate geschikt om in te zetten tijdens een opening van een filiaal, tijdens een andere lokale feestelijke gebeurtenis, bij beurzen, grote evenementen of bij een druk verkeersknooppunt. Onder deze zeppelin hangt een groot reclamedoek met de boodschap.

Luchtsleepreclame

Een vliegtuig met reclamesleep met ca 25 letters of een speciaal gemaakt reclamedoek, dat meerdere malen inzetbaar is. Vliegen boven een lokaal of een nationaal evenement of een strandvlucht langs de Nederlandse kust op een zomerdag.

Fly Tube of Fly Guy

Een fly tube of fly guy zijn flexibele eyecatchers en werken op een of twee grote ventilatoren en wapperen in de lucht heen en weer. In de bedrijfskleuren en met het logo. Het medium kan worden ingezet bij een evenement of bij een productlancering.

Vlaggen, spandoeken en banieren

Bij het bedrijfspand kunnen mooie grote vlaggen met het logo wapperen. Een spandoek kan aan de gevel worden bevestigd, ter gelegenheid van met feestdagen gebonden acties bijvoorbeeld.

Lichtreclame en neonreclame

Opvallen met neonreclame op de gevel of met lichtbakken – er zijn veel vormen van lichtreclame te verkrijgen, toegespitst op situatie en locatie.

Steigerreclame, geveldoeken en swanks

Megagrote doeken voor op gebouwen en steigers – er zijn verschillende partijen die deze vorm van zeer opvallende reclame aanbieden. Hou rekening met een pittige prijs. Ook een goede locatie is ook niet gratis.

Voertuigreclame

Maak van files een voordeel!

Belettering: een goede autoreclame voor auto’s of bedrijfsbussen zorgt voor duizenden oogcontacten per dag. Het is in feite de voordeligste wijze om de onderneming of product onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Achterruit reclame: Het concept is eenvoudig. De reclameboodschap wordt achter op particuliere auto’s getoond. Voor het voeren van de reclame op de achterruit wordt een vergoeding betaald aan de eigenaar van de auto.

Wieldopreclame: De normale wieldoppen worden vervangen door speciale wieldoppen met reclame. De reclame draait niet meer en is dus altijd te lezen. Geef ze aan vrienden en bekenden!

Vrachtwagenreclame: Bij vrachtwagenreclame wordt de reclameboodschap aangebracht op de achterkant van een vrachtwagen of op de zijkanten.

Bus- en tramreclame: Gebied, bestickeringsvorm en de campagneperiode van bus- en tramreclame zijn goed te bepalen. Dit is een effectief middel om gesegmenteerd te adverteren of bijvoorbeeld de aandacht te vestigen op een regiogebonden evenement.

Steigerdoekreclame in Amsterdam

Op NABBNET wordt gemeld dat steigerdoekreclame in Amsterdam-Centrum vrijwel wordt verboden. blowUP media geeft in een reactie aan dat toch wel wat kanttekeningen bij deze berichtgeving geplaatst moeten worden.
Er is een motie goedgekeurd door de stadsdeelraad, waardoor het dagelijks bestuur opnieuw naar de regelgeving omtrent steigerdoekreclame dient te gaan kijken. Kortom, de bal ligt nu bij het dagelijks bestuur. blowUP media meldt dat het huidige beleid blijft staan tot en met april 2012 en dat er nog een discussie gevoerd gaat worden over de beslissing van de stadsdeelraad. Ze zijn van mening dat de kans minimaal is dat is steigerdoekreclame na april 2012 wordt afgeschaft.
De visie van blowUP media is de volgende:
Na zes jaar discussie was er per maart 2010 een nieuw en versoberd beleid voor steigerdoekreclame in Amsterdam-Centrum aangenomen. Een compromis. Na een dusdanig lange discussie was het voor ons als branche een geruststellend idee. Wij konden onze bedrijfsvoering op de lange termijn zeker stellen en volop kunnen gaan investeren in de toekomst. Daarnaast was het ook een fijn bericht voor de aan ons gelieerde partijen. Denk daarbij aan printers, montagebedrijven (voor de montage van de doeken), maar ook aan aannemers, steigerbouwers, eigenaren van panden, adverteerders, mediabureaus en OoH specialisten. Immers, steigerdoekreclame is een kleine economie.
De grote, zwijgende, meerderheid van de Amsterdammers heeft helemaal niets tegen steigerdoekreclame. Hier gaat blowUP media dan ook door een onafhankelijke organisatie onderzoek naar laten doen en de uitkomst hiervan presenteren aan het dagelijks bestuur.
Steigerdoekreclame is een kunstzinnige, originele manier van reclamemaken die past bij een wereldstad als Amsterdam. In steden als Rome, Brussel, Berlijn, Barcelona, Madrid, Venetie, Parijs, Londen en Wenen is steigerdoekreclame geen enkel probleem. Ook binnen Nederland is dit zo. Steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem en Eindhoven faciliteren deze manier van reclame maken. Enkel in Amsterdam is het een probleem voor een kleine groep mensen.
Wij als branche moeten ons constant verdedigen tegen onterechte verdachtmakingen. Dit, terwijl wij alles keurig en netjes doen. Dat is in ons belang. Desondanks laten politici constant hun oren hangen naar geluiden vanuit tegenstanders van steigerdoekreclame. Dit wordt gedaan zonder te controleren of hun informatie wel de juiste is. Het wordt als waarheid gepresenteerd. Daarmee wordt diezelfde waarheid geweld aangedaan. Maar hier worden wel politieke besluiten op gebaseerd. Een mooi voorbeeld is een e-mail d.d. 15 maart 2011 van de werkgroep buitenreclame, waarin gerefereerd wordt aan het buitenreclame beleid in Parijs en ´´een verzoek vanuit de UNESCO´´ dat als argument in het debat wordt gebruikt. Degene die het artikel uit Le Figaro goed lezen of contact opnemen met de UNESCO zelf, kunnen zien dat de werkelijkheid een heel andere is t.o.v. hetgeen de SP presenteert. Uit zowel dit artikel,alsmede de een email aan ons gericht vanuit de secretaris generaal van de Unesco blijkt dat inderdaad buitenreclame aan banden dient te worden beperkt. Het gaat hier dan wel om vaste en permanente reclamevlakken. Voor steigerdoekreclame worden de mogelijkheden juist verruimd. Was er al reclame mogelijk op monumentale panden (op maximaal mogelijk formaat), nu wordt ook de mogelijkheid van reclame op woonblokken mogelijk gemaakt. Weliswaar in beperkte vorm en ondanks de zorgen van woningcorporaties. Een raadslid van Parijs geeft in het artikel aan dat het juist een gunstige constructie is, panden opknappen met reclame inkomsten. Ditzelfde raadslid geeft aan meer naar een percentage regeling toe te willen. gerelateerd aan de grootte van het pand. Zoals het huidige beleid in Amsterdam dus.
In de tussentijd zullen wij actief blijven lobbyen in samenwerking met diverse politieke partijen om het huidige beleid te handhaven t/m 2014 en nadat de stadsdelen zijn afgeschaft een voor alle stakeholders goed beleid te bewerkstelligen bij de Centrale Stad Amsterdam.