#bewegwijzering en #signing

Communiceren met je doelgroep!

Gevelpanelen-Praxis01-760x444

In en om je bedrijfspand heb je de ultieme gelegenheid om met je doelgroep, stakeholders, klanten en patienten te communiceren. De oplossingen zijn zo divers en de toepassingen zo uitgebreid, dat het nog een hele kluif is om te bepalen met welke middelen je dit beste kunt doen.

Vandaar dat het vaak aan te raden is, om een plan te maken, waarin je verwerkt op welke manier je het beste op welk moment je je boodschap kunt overbrengen!

Wanneer je dit bewust en gecontroleerd uitvoert, vindt er echte synergie plaats; Op die manier wordt 1 en 1, echt 3!

Zo kun je gebruik maken van gratis tools online, zoals  social media en offline mogelijkheden als adverteren, autoreclame, persoonlijke verkoop en advies of beurspresentaties.

Daarnaast kun je vaak prima je bedrijfspand inzetten om mee te communiceren via gevelreclame, lichtreclame of een duidelijke bewegwijzering. Daarbij kun je ook interactieve en digitale oplossingen inzetten op een manier, dat deze media vóór je organisatie werken!

Waarmee communiceer je efficiënt met je doelgroep en zorg je ervoor, dat de uitingen vóór je werken, in plaats van andersom?

Advertenties

#Bewegwijzering?!

Steeds meer en vaker wordt onderzoek gedaan naar bewegwijzering!

Dit lijkt voor sommigen overdreven, maar toch juichen we dit toe. Immers een bewegwijzering plaats je niet zomaar, waarschijnlijk?

Bewegwijzering is door middel van aanduidingen personen de weg wijzen, zodat diegene eenvoudig  de weg vindt naar zijn/haar bestemming. Vaak gebeurt dit door het plaatsen van statische of dynamische borden. Soms wordt vergeten, dat het plaatsen van borden het doel is, terwijl dit slechts het middel is om een doel te bereiken, nl. je bezoek te helpen.images

Hoe weet je nu waarmee en wanneer dit project ook slaagt? Dat doe je door goed in kaart te brengen, wat het probleem is! Welk probleem moet opgelost worden? Zorg er voor, dat je goed formuleert wat je wilt bereiken en ga uit van het less-is-more principe.

Bezoek die je de weg gaat wijzen, hoeven vaak maar 1 bestemming. Die specifieke groep hoef je dus niet ‘te vervelen’ om die ook te laten zien waar de bezemkast is of hoe de hele indeling van het gebouw is vormgegeven. Zorg er gewoon voor dat diegene geholpen wordt en geef enkel daarop antwoord met de borden.

Als het plan goed en duidelijk is uitgewerkt, komt vormgeving, uitvoering en plaatsing aan de orde. Maar pas als laatste; vergelijk het met de metselaar van een gebouw; die kan pas metselen als architect een duidelijk bestek heeft uitgewerkt. Wanneer de metselaar gevraagd wordt om ontwerp en bestek te maken, levert dit wellicht ook niet altijd het beste resultaat…..

Afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar functionaliteit van bewegwijzering in zorginstellingen en onderwijs. Daar blijkt steeds weer uit, dat dit te wensen over laat.

Dit heeft vaak verschillende oorzaken, zoals dat

 • uitgangspunten en/of plan onvoldoende zorgvuldig gedaan is,
 • teveel aanduidingen geplaatst zijn,
 • onvoldoende vanuit de bezoeker is geredeneerd (maar teveel vanuit de afzender),
 • gaandeweg uitingen bij zijn geplaatst, die geheel ondermijnen,
 • te snel vanuit de praktijk is gehandeld,
 • emoties van de bezoeker (die is in een ziekenhuis natuurlijk anders, dan een bezoeker van een overheidsgebouw)
 • enz.

Ook dient rekening te worden gehouden met bewegwijzering tijdens calamiteiten. Zo is een nummering van ruimtes voor bijv. Brandweer en voor bezoekers tijdens een noodsituatie een geheel andere, dan die in een normale situatie. In deze situaties gelden hele andere voorwaarden, die ook duidelijk moeten zijn per omstandigheid.

Bewegwijzeren is een investering voor een organisatie, die dus een rendement moet opleveren; anders is het een kostenpost en schiet het zijn doel voorbij!

Presenteren van je organisatie!

Je organisatie presenteren bij je doelgroep!xl-doek

In iedere organisatie (profit en non-profit) presenteer je jezelf. Of dat nu online of off-line is. Zo kun je daar social-media voor inzetten, buitenreclame en bewegwijzering, maar binnen in het gebouw, waar je doelgroep komt, zijn er ook legio mogelijkheden om op passende wijze te informeren.

Via Narrow-Casting heb je de mogelijkheid om je klanten te informeren en te vermaken. Door het plaatsen van digitale schermen op strategische plekken als recepties, afdelingen en vergaderruimtes, communiceer je eenvoudig met je bezoekers.

Om van te voren na te denken, waarmee je je doelgroep kunt bereiken, kan je zo eenvoudig zorgen voor een goede bewegwijzering in een gebouw, reclamespots afbeelden, nieuws uitzenden, aangeven welke personen wel en niet aanwezig zijn, bij calamiteiten naar de veilige uitgang verwijzen  en in vergaderruimtes presentaties geven.

Hoe je het noemt, maakt niet zoveel uit als de kern is, wat wil (en kun) je als organisatie vertellen op welk moment.

Verder zijn er legio eenvoudige oplossingen om in aula’s, boardrooms en (algemene) presentatieruimtes je boodschappen efficient te promoten.

Kijk met een specialist eens naar je huidige activiteiten en laat eens een ‘op-maat’-plan uitwerken om te zien hoe dit nog beter en efficiënter kan, zodat je maximaal communiceert vanuit je organisatie. Voor meer info of een vrijblijvende analyse, neem contact op voor een concreet plan!

#Pictogrammen en #bewegwijzering

Pictogrammen en Bewegwijzering!

In omgevingen waar mensen (samen) komen is het van belang, dat men weet en kan zien waar men zich bevindt of naartoe kan. In en om bedrijfsruimtes zorgt de organisatie daarvoor en in openbare gebouwen en ruimtes is de overheid verantwoordelijk.

6

Buiten het feit, dat mensen zich prettiger voelen als ze zich kunnen oriënteren, is het soms ook van levensbelang om mensen snel en duidelijk te kunnen aangeven, waar de nooduitgang is of een vluchtroute, etc.

Van belang bij de implementatie van de aankondigingen is, dat je uitgaat van de situatie van de ontvanger/ gebruiker. Wanneer je een bewegwijzeringstype of systeem gaat inzetten, hangt het resultaat af van de ervaring van de gebruiker. Het gaat erom, dat je die informatie aanreikt, die ook echt van belang is voor de gebruiker op het moment, dat de informatie relevant is!

Niet alle ruimtes zijn van belang voor een bezoeker, niet alle richtingen zijn van belang en een overzicht van het gebouw is vaak ook niet nodig! Daarnaast is op momenten van paniek of nood, wel van belang, dat snel en ook bij brand- of rookontwikkeling de vluchtroutes en -voorzieningen snel en begrijpelijk zijn aangeduid.

Het hangt er daarom per locatie en omgeving en bezoekers(doel-)groep vanaf, welke middelen en producten je wel overwogen inzet om een juiste mix te hebben in de verwijzingen.

Denk daarom goed na of neem de juiste specialist in de arm voor een advies, voordat je de borden en aanduidingen gaat ophangen, voor een maximaal rendement!

 

 

Norm voor grafische symbolen: NEN ISO #7010!

Afbeelding

De oude norm voor pictogrammen voor vluchtroute-aanduidingen (NEN 6088), is komen te vervallen. Deze nieuwe norm is wereldwijd van toepassing en daardoor ook geldend in Europa, dus ook in Nederland! Deze nieuwe norm zorgt ervoor, dat de pictogrammen en afbeeldingen, dus overal in de wereld hetzelfde gehanteerd (moeten) worden. Onder de codering NEN-EN-ISO 7010 (kortweg ISO 7010) zijn deze dus allen voorgeschreven en geregistreerd.

Oude en bestaande pictogrammen kunnen gehandhaafd blijven, dus er hoeft niet massaal opnieuw geïnvesteerd te worden. Wel dienen de toekomstige pictogrammen conform de nieuwe norm te voldoen. Daarbij moeten in principe alle aanduidingen wel eenduidig zijn. Dus let daarop bij een toevoeging of wijziging, dat wel alles hetzelfde is. In Engeland en Duitsland is deze norm al enkele jaren de realiteit en daar begint nu langzaamaan de verandering zichtbaar te worden. In Nederland zal het naar alle waarschijnlijkheid ook een aantal jaren duren, voordat alles conform de nieuwe norm is uitgevoerd.

cropped-cropped-cropped-cropped-pictogrammen2.jpg

Universele taal via #Pictogrammen!

Pictogrammen

cropped-cropped-cropped-cropped-pictogrammen2.jpg

 

Voordeel van pictogrammen is, dat deze ‘taal’ universeel is. Iedereen -ongeacht afkomst en achtergrond- begrijpt de taal van pictogrammen. Zo kun je eenvoudig wereldwijd via en met elkaar communiceren op allerlei gebied.

Bedrijven en organisaties maken en communiceren meer en meer globaal in plaats van lokaal. Daarom is er meer de behoefte om bijvoorbeeld technische informatie helder en duidelijk over te kunnen brengen naar klanten en relaties overal ter wereld.

Door gebruik van beeldtaal, hoeven geen hele teksten meer vertaald te worden en kun je als zender van je boodschap via 1 taal communiceren!

Pictogrammen kunnen de uitkomst bieden. Je komt ze (onbewust) overal tegen in verkeer, internet, gebouwen, etc. Eigenlijk overal waar mensen bij elkaar komen. Beeldtaal via pictogrammen informeren mensen en leiden mensen de weg.

Pictogrammen, symbolen, iconen

Een pictogram is een beeldsymbool, dat via een simpele afbeelding een boodschap meld.  Er zijn verschillende soorten symbolen:

– Iconische pictogrammen zijn een echte weergave van de waarschuwing waar het over gaat; over het algemeen worden deze direct door een ieder begrepen.

Afbeelding

– Symbolische pictogrammen; Dit zijn afbeeldingen, waarvan het publiek eerst bekend moet zijn of is van de betekenis.

Afbeelding

Overal het algemeen gelden voor pictogrammen een aantal kenmerken;

 • Pictogrammen vallen op en hebben meer aantrekkingskracht dan de eventuele begeleidende tekst. Door gebruik van kleur en vorm, vergemakkelijken ze de tekst en de boodschap.
 • Pictogrammen zijn eenvoudig qua vormgeving en relatief klein en compact.
 • Pictogrammen zijn visueel en universeel qua taal/afkomst/ achtergrond

 

Soorten Pictogrammen

Afbeelding

#Veilig #werken met #PBM’s!

Image

Persoonlijke BeschermingsMiddelen of kortweg PBM’s zijn middelen om lichaam van een medewerker te beschermen. Om letsel te voorkomen tijdens werk of werkzaamheden van een medewerker -is bij wet geregeld-, dat de werkgever de voorgeschreven PBM’s gratis beschikbaar moet stellen. Wanneer werkgever deze niet voorradig heeft en aangeboden aan de medewerker is dit verwijtbaar.

Indien de werknemer weigert de aangeboden PBM’s niet of niet goed te gebruiken, krijgt de werknemer een boete.

cropped-download-1.jpg

PBM’s zijn voor bescherming van

LogoPBMdefinitief

#Pictogrammen; duidelijk en goed herkenbaar voor iedereen!

Image

Pictogrammen zijn overal !

Wanneer ergens een pictogram staat, is voor iedereen meteen duidelijk wat er gezegd wordt. Zo is vaak een pictogram niet gebonden aan intelligentie van de bezoeker, achtergrond of taal. Ook voor mensen met een geestelijke beperking.

Een pictogram beeldt iets uit; iets waar je op moet letten of leidt je de weg in verkeer of in een gebouw. Zo kan een pictogram vertellen of je een straat in mag of moet rijden, maar kan je ook aanwijzen waar het toilet te vinden is (voor een man of een vrouw).

Pictogrammen worden gebruikt om heel snel korte aanwijzingen te geven aan de bezoeker. Die kunnen duiden op gevaar, oplettendheid of je de weg wijzen. Je hoeft niet te kunnen lezen, de taal te begrijpen of een cultuur te begrijpen. Met een pictogram is voor een ieder de boodschap duidelijk.

Door de pictogrammen achtereenvolgens op een kaart bijvoorbeeld te plaatsen, kun je teven de volgorde van de handelingen aangeven, zonder dat je er woorden bij hoeft te schrijven, die de volgorde aangeven.

Eventueel kun je er cijfers bij plaatsen om de volgorde te benadrukken. Handleidingen bijvoorbeeld met gebruik van pictogrammen, kun je zo stap voor stap als een soort van stripverhaal vormgeven om de gebruiker taalonafhankelijk te instrueren en uitleg te verschaffen.

Image

Gevaarlijke ‘ambachten’!

download

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onlangs de resultaten verwerkt van een jaarlijks onderzoek,  waar de meeste ongelukken gebeuren. Van de 25.000 zwaarste ongevallen, die in directe relatie staan tot arbeid is te zien, dat deze direct gevolg zijn geweest door:

 • vallende objecten van een hoogte
 • werken met een elektrische installatie
 • vallen van medewerkers door hoogte of andere bijzonder omstandigheden
 • verwondingen door het werken met een machine

cropped-cropped-download-1.jpg

Via onderzoek van deze situaties en analyses daarvan is een duidelijk beeld ontstaan, welke risico’s medewerkers lopen bij het uitoefenen van hun beroep en welke gevaren er aantoonbaar zijn. Door deze onderzoeken en evaluaties is een beter inzicht in de soort van ongelukken, om daar van te leren en door maatregelen deze ongevallen terug te dringen.

Zo kan met deze kennis beter worden geadviseerd aan bedrijven om bedrijfsvoering aan te passen, kennis te delen en te zorgen voor de nodige preventie. 

De grootste risico’s lopen natuurlijk medewerkers die in direct contact komen met gevaren, zoals

beroepen op de werkvloer van de bouw- en transportsector.

Header 885x252 (2)

#Brandveiligheid in Nederland!

In Nederland heeft ruim de helft van de huishoudens geen goede voorzieningen getroffen, waar het gaat om brandveiligheid! Zo is er in veel gevallen geen vluchtplan of -mogelijkheid en blijken in evenveel gevallen er geen (goed werkende) rook- en brandmelders te zijn.

images

Uit ditzelfde onderzoek komt naar voren, dat in bijna alle gevallen de aanwezige rookmelder niet (periodiek) getest wordt. Daarbij denken mensen, dat in geval van nood, men nog ruim 5 minuten de tijd heeft om belangrijke spullen veilig te stellen of mee te nemen en te kunnen vluchten, terwijl de praktijk leert, dat dit slechts 2 tot 3 minuten is.

Andere veel voorkomende gevolgen van brand- en rookschade, is vergiftiging. Dit is eenvoudig te lokaliseren, door een koolmonoxidemelder te plaatsen; terwijl slechts in 30% van de woningen en bedrijfsgebouwen er deze melders aanwezig zijn.

images (1)

Zorg er daarom voor, dat in iedere ruimte (prive en zakelijk) een goedwerkende rook-, hitte– en koolmonoxidemelder aanwezig is, die maandelijks worden getest! Verder is veel leed te voorkomen door te zorgen voor een goede vluchtroute. Wanneer je daarbij op strategische plaatsen, zorgt voor bereikbare

Heb je voor een geringe investering er al veel aan gedaan om bij calamiteiten (die helaas nog veel te vaak voorkomen) in ieder geval ervoor gezorgd, dat er voldoende middelen zijn om

 • vroegtijdig calamiteiten te constateren
 • door gebruik van de melders de haard te lokaliseren
 • om evt. in beginstadium brand of rook in de kiem te smoren
 • indien nodig veilig en snel te kunnen vluchten

blusdekens brandblussers vluchtladder
Onderdelen van een goed veiligheidsplan zijn;

 • bepalen van vluchtroute
 • goed bekijken wat te doen bij calamiteiten
 • bepalen van risico’s per kamer, afdeling en ruimte
 • plaatsen van melders
 • hulpmiddelen om brand- of rookhaard te bestrijden
 • hulpmiddelen om te vluchten

#Red levens met een #Rookmelder!

Het grootste gevaar bij een brand in een gebouw is ‘ROOK‘. Toch is een rookmelder in een woning niet verplicht. Terwijl uit onderzoek blijkt, dat mensenlevens gered kunnen worden, als een brand tijdig wordt opgemerkt door de rookontwikkeling.

download (1) download

Vandaar dat we adviseren om wel degelijk rookmelders te plaatsen, ook als dat niet verplicht is!

1. Plaats in diverse verschillende ruimtes 1 rookmelder, daar waar rook verwacht kan worden bij brand (zo hoog mogelijk)
2. Kijk of de rookmelder voorzien kan worden van een long-life batterij
3. Ben niet te zuinig met het kiezen van de plaatsen, beter 1 teveel als te weinig
4. Denk er ook over na, dat wanneer er brand is bij de vluchtroute, hoe je dan beter de locatie kan verlaten

download download (1)

#Ongelukken met #machines

Ongelukken door gebruik van machines komen veel te vaak nog voor!

Minimaal eenmaal per dag gebeurd er in Nederland een ernstig of zeer ernstig ongeval plaats door gebruik van en met machines. In bijna een kwart van al die gevallen is de persoon in kwestie in contact gekomen met bewegende delen.

In cijfers zijn de verdere oorzaken van de ongelukken het gevolg van:

 • bedienen van een machine (ca.  60%)
 • ontkoppelen van een apparaat (bijna 20%)
 • schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden van machines ruim 20%

Voorkomen

Om het aantal (dodelijke) ongelukken tegen te gaan, is natuurlijk van belang, dat met veilige machines wordt gewerkt! Dit is in bijna alle gevallen ook het geval gelukkig. Om verder het aantal terug te brengen is van groot belang, dat de juiste instructies worden gegeven en periodiek worden herhaald. Daarnaast kan letsel worden voorkomen, door veelvuldig aangeven, waar risico-gebieden zijn en extra attentie is voor situaties en omstandigheden door middel van pictogrammen. Uiteindelijk als extra bescherming kan vaak nog schade worden beperkt door gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen.

cropped-header-885x252-24.jpg

Verantwoordelijkheid

In eerste instantie ligt hier een belangrijke rol voor de werkgever, wanneer deze van de werknemer verlangt de werkzaamheden uit te voeren met diens machines. De werkgever moet de medewerker in staat stellen, om de werkzaamheden goed en vooral veilig uit te kunnen voeren, waarbij in alle facetten rekening is gehouden met een optimaal veilige werksituatie. Daarnaast ligt er een duidelijke verantwoordelijkheid bij de medewerker, die juridisch gezien -en terecht-  erg ver gaat. Voorop staat in dit geheel namelijk, dat beide partijen, hierin haar verantwoordelijk moet nemen en dat bij een verschil van inzicht over veiligheid beide partijen elkaar hiervan op de hoogte moeten stellen. 

download

Informatie over ongevallen

Alle informatie met betrekking tot ongelukken door en met gebruik van machines wordt bijgehouden in zgn. Storybuilder. Hierin kun je gegevens vinden over ruim 20.000 ongelukken en zien wat er in specifieke gevallen is gebeurd en verdere achtergronden over specifieke cases.