Gevaarlijke ‘ambachten’!

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onlangs de resultaten verwerkt van een jaarlijks onderzoek,  waar de meeste ongelukken gebeuren. Van de 25.000 zwaarste ongevallen, die in directe relatie staan tot arbeid is te zien, dat deze direct gevolg zijn geweest door: vallende objecten van een hoogte werken met een elektrische installatie vallen van medewerkers door hoogte of andere bijzonder omstandigheden verwondingen door het werken met een machine Via onderzoek van deze situaties en analyses daarvan is een duidelijk beeld ontstaan, welke risico’s medewerkers lopen bij het uitoefenen van hun beroep en welke gevaren er aantoonbaar zijn. Door deze onderzoeken en … Lees verder Gevaarlijke ‘ambachten’!

#Brandveiligheid in Nederland!

In Nederland heeft ruim de helft van de huishoudens geen goede voorzieningen getroffen, waar het gaat om brandveiligheid! Zo is er in veel gevallen geen vluchtplan of -mogelijkheid en blijken in evenveel gevallen er geen (goed werkende) rook- en brandmelders te zijn. Uit ditzelfde onderzoek komt naar voren, dat in bijna alle gevallen de aanwezige rookmelder niet (periodiek) getest wordt. Daarbij denken mensen, dat in geval van nood, men nog ruim 5 minuten de tijd heeft om belangrijke spullen veilig te stellen of mee te nemen en te kunnen vluchten, terwijl de praktijk leert, dat dit slechts 2 tot 3 minuten … Lees verder #Brandveiligheid in Nederland!

#Red levens met een #Rookmelder!

Het grootste gevaar bij een brand in een gebouw is ‘ROOK‘. Toch is een rookmelder in een woning niet verplicht. Terwijl uit onderzoek blijkt, dat mensenlevens gered kunnen worden, als een brand tijdig wordt opgemerkt door de rookontwikkeling. Vandaar dat we adviseren om wel degelijk rookmelders te plaatsen, ook als dat niet verplicht is! 1. Plaats in diverse verschillende ruimtes 1 rookmelder, daar waar rook verwacht kan worden bij brand (zo hoog mogelijk) 2. Kijk of de rookmelder voorzien kan worden van een long-life batterij 3. Ben niet te zuinig met het kiezen van de plaatsen, beter 1 teveel als te weinig … Lees verder #Red levens met een #Rookmelder!

#Ongelukken met #machines

Ongelukken door gebruik van machines komen veel te vaak nog voor! Minimaal eenmaal per dag gebeurd er in Nederland een ernstig of zeer ernstig ongeval plaats door gebruik van en met machines. In bijna een kwart van al die gevallen is de persoon in kwestie in contact gekomen met bewegende delen. In cijfers zijn de verdere oorzaken van de ongelukken het gevolg van: bedienen van een machine (ca.  60%) ontkoppelen van een apparaat (bijna 20%) schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden van machines ruim 20% Voorkomen Om het aantal (dodelijke) ongelukken tegen te gaan, is natuurlijk van belang, dat met veilige machines wordt … Lees verder #Ongelukken met #machines

#Pictogrammen NEN-EN-ISO #7010

Norm pictogram 7010! De pictogramnorm NEN-EN-ISO 7010 voor vluchtrouteaanduiding is de vervanging voor de vroegere norm, de NEN 6088. De reden van deze normvervanging is dat is bepaald, dat er een wereld-norm is bepaald, die ook voor Europa geldt en daardoor dus ook voor Nederland. Door deze eenduidigheid en internationalisatie, zal op termijn, overal in de wereld een eenduidigheid zijn in veiligheidspictogrammen. Verandering   In oude situatie (volgens de Norm 6088) loopt het mannetje via de pijl naar de uitgang, terwijl in de nieuwe afbeelding het mannetje de deur al heeft bereikt en de pijl-vorm is groter. Vanzelfsprekend duurt het een … Lees verder #Pictogrammen NEN-EN-ISO #7010

#Veiligheidshelm in de #bouw!

#Veiligheidshelmen Een veiligheidshelm; bescherming tegen blessure aan het hoofd, als gevolg van vallende items of door stoten. In de bouw-branche en in productiebedrijven is het gebruik zelfs verplicht gesteld. Om aan te geven waar en of het dragen van een beschermende helm verplicht is, zijn er de officiële borden/ stickers, waarop een witte afbeelding van een helm staat op een blauwe ondergrond. Dit universele pictogram is daarvoor bedacht en overal hetzelfde. Er zijn echter verschillende soorten en kleuren helmen, bijvoorbeeld voor situaties waarbij de gebruiker veel naar boven en beneden moet kunnen kijken. Het gebruik van veiligheidshelmen is niet overal … Lees verder #Veiligheidshelm in de #bouw!

Tips voor uw #BHV!

Eerste Hulp bij #BHV in uw organisatie! Kijk hiervoor eens in het gratis boekje ‘Goede BHV praktijken, zo organiseer je interne noodhulp’. Hierin zijn zo’n 50 praktijk-cases behandeld van organisaties die hebben meegewerkt aan dit boekje. In het boekje ‘Goede BHV praktijken, zo organiseer je interne noodhulp’ (pdf) vindt u tips en voorbeelden en om uw BHV-plan te optimaliseren. Dit project is o.a. uitgevoerd door TNO, met behulp van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Oefen in de praktijk met BedrijfsHulpVerlening Oefen zoveel mogelijk in de praktijk, maar als dat niet lukt kan het ook op een grote plattegrond. … Lees verder Tips voor uw #BHV!

#Veilig werken

Veilig werken betekent in de regel, dat je werkt met middelen die allereerst veilig, maar ook goedgekeurd zijn. Zodanig dat het gebruik van deze middelen, zoals gereedschappen, installaties, apparaten en machines geen onnodige risico’s opleveren. Daarnaast is het gedrag van de medewerker net zo belangrijk voor de eigen veiligheid. Dit gedrag kan worden verbeterd door duidelijke voorlichting, juiste werkinstructies, opleiding en natuurlijk gebruik van de productiemiddelen. Last but not least is van belang, dat de middelen het juiste periodieke onderhoud en -vaak verplichte- keuringen krijgen. Het spreekt voor zich, dat deze zaken de verantwoording zijn voor de werkgever, maar natuurlijk … Lees verder #Veilig werken

Persoonlijke #Beschermingsmiddelen!

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is de bescherming die een medewerker neemt om hem of haar te beschermen tegen de risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet als alle andere maatregelen om schade aan de veiligheid of gezondheid te voorkomen, onvoldoende bescherming bieden. Voorbeelden van Persoonlijke BeschermingsMiddelen zijn: gehoorbescherming, veiligheidshandschoenen, stofmaskers, veiligheidsbrillen of veiligheidshelmen Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s) kunnen beschermen tegen mechanische invloeden, elektriciteit, thermische en chemische invloeden, straling, geluid, trillingen en besmettingen. Lees verder Persoonlijke #Beschermingsmiddelen!

#Noodverlichting

Als je het hebt over noodverlichting, denk je al snel aan de bekende groene borden met een witte opdruk, in de vorm van een poppetje dat wegrent. Dat is een goed teken, want dat betekent, dat iedereen hetzelfde beeld (pictogram) voor ogen heeft! Van groot (en soms van levens-) belang, is dat de noodverlichting ALTIJD brandt. Dit is nodig, zodat zeker bij calamiteiten, altijd een pand veilig verlaten kan worden. De noodverlichting heeft 2 doelen en dat is: richting geven, de verwijzing naar de uitgang/ vluchtweg maar zeker ook, door de verlichting de omgeving te verlichten, zodat de uitgang en … Lees verder #Noodverlichting

#PBM’s: Persoonlijke Beschermingsmiddelen?

Persoonlijke BeschermingsMiddelen! Bij werkzaamheden in bouw en techniek, maar ook bij algemene werkzaamheden zoals schoonmaak en onderhoud, lopen medewerkers uiteenlopende risico’s. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)  (en Veiligheidspictogrammen) helpen  deze te voorkomen. Welke PBM’s je het beste kunt gebruiken, hangt af van de werkzaamheden en de te verwerken materialen. Voorbeelden van PBM’s zijn: veiligheidsbrillen (als Oogbescherming) veiligheidshandschoenen (als Handbescherming) veiligheidshelmen (als Hoofdbescherming) oordoppen (als Gehoorbescherming) en stofmaskers (als Ademhalingsbescherming) Het aanbieden (als werkgever) en het gebruik van (als medewerker) van Persoonlijke BeschermingsMiddelen geldt als laatste gelegenheid ter voorkoming van ongelukken en letsel. Eerst moet aan andere voorwaarden zijn voldaan, zoals veilige werkomgeving en gereedschap, voldoende … Lees verder #PBM’s: Persoonlijke Beschermingsmiddelen?

#Pictogrammen en symbolen!

Minder ongevallen met behulp van (veiligheids-) pictogrammen ! Pictogrammen zijn simpele en herkenbare afbeeldingen, die ervoor zorgen, dat iemand de boodschap ervan –waarschuwing, aanwijzing of verbod– herkent! Hiervoor zijn verschillende normen, die minimaal nationaal -maar vaak internationaal- vastgesteld zijn en dus voor een ieder ook begrijpelijk en universeel. Download hier gratis ‘Bulletin informatie symbolen’ Lees verder #Pictogrammen en symbolen!