Presenteren van je organisatie!

Je organisatie presenteren bij je doelgroep! In iedere organisatie (profit en non-profit) presenteer je jezelf. Of dat nu online of off-line is. Zo kun je daar social-media voor inzetten, buitenreclame en bewegwijzering, maar binnen in het gebouw, waar je doelgroep komt, zijn er ook legio mogelijkheden om op passende wijze te informeren. Via Narrow-Casting heb je de mogelijkheid om je klanten te informeren en te vermaken. Door het plaatsen van digitale schermen op strategische plekken als recepties, afdelingen en vergaderruimtes, communiceer je eenvoudig met je bezoekers. Om van te voren na te denken, waarmee je je doelgroep kunt bereiken, kan … Lees verder Presenteren van je organisatie!

#Pictogrammen en #bewegwijzering

Pictogrammen en Bewegwijzering! In omgevingen waar mensen (samen) komen is het van belang, dat men weet en kan zien waar men zich bevindt of naartoe kan. In en om bedrijfsruimtes zorgt de organisatie daarvoor en in openbare gebouwen en ruimtes is de overheid verantwoordelijk. Buiten het feit, dat mensen zich prettiger voelen als ze zich kunnen oriënteren, is het soms ook van levensbelang om mensen snel en duidelijk te kunnen aangeven, waar de nooduitgang is of een vluchtroute, etc. Van belang bij de implementatie van de aankondigingen is, dat je uitgaat van de situatie van de ontvanger/ gebruiker. Wanneer je … Lees verder #Pictogrammen en #bewegwijzering

Universele taal via #Pictogrammen!

Pictogrammen   Voordeel van pictogrammen is, dat deze ‘taal’ universeel is. Iedereen -ongeacht afkomst en achtergrond- begrijpt de taal van pictogrammen. Zo kun je eenvoudig wereldwijd via en met elkaar communiceren op allerlei gebied. Bedrijven en organisaties maken en communiceren meer en meer globaal in plaats van lokaal. Daarom is er meer de behoefte om bijvoorbeeld technische informatie helder en duidelijk over te kunnen brengen naar klanten en relaties overal ter wereld. Door gebruik van beeldtaal, hoeven geen hele teksten meer vertaald te worden en kun je als zender van je boodschap via 1 taal communiceren! Pictogrammen kunnen de uitkomst … Lees verder Universele taal via #Pictogrammen!

Gevaarlijke ‘ambachten’!

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft onlangs de resultaten verwerkt van een jaarlijks onderzoek,  waar de meeste ongelukken gebeuren. Van de 25.000 zwaarste ongevallen, die in directe relatie staan tot arbeid is te zien, dat deze direct gevolg zijn geweest door: vallende objecten van een hoogte werken met een elektrische installatie vallen van medewerkers door hoogte of andere bijzonder omstandigheden verwondingen door het werken met een machine Via onderzoek van deze situaties en analyses daarvan is een duidelijk beeld ontstaan, welke risico’s medewerkers lopen bij het uitoefenen van hun beroep en welke gevaren er aantoonbaar zijn. Door deze onderzoeken en … Lees verder Gevaarlijke ‘ambachten’!

#Brandveiligheid in Nederland!

In Nederland heeft ruim de helft van de huishoudens geen goede voorzieningen getroffen, waar het gaat om brandveiligheid! Zo is er in veel gevallen geen vluchtplan of -mogelijkheid en blijken in evenveel gevallen er geen (goed werkende) rook- en brandmelders te zijn. Uit ditzelfde onderzoek komt naar voren, dat in bijna alle gevallen de aanwezige rookmelder niet (periodiek) getest wordt. Daarbij denken mensen, dat in geval van nood, men nog ruim 5 minuten de tijd heeft om belangrijke spullen veilig te stellen of mee te nemen en te kunnen vluchten, terwijl de praktijk leert, dat dit slechts 2 tot 3 minuten … Lees verder #Brandveiligheid in Nederland!

#Red levens met een #Rookmelder!

Het grootste gevaar bij een brand in een gebouw is ‘ROOK‘. Toch is een rookmelder in een woning niet verplicht. Terwijl uit onderzoek blijkt, dat mensenlevens gered kunnen worden, als een brand tijdig wordt opgemerkt door de rookontwikkeling. Vandaar dat we adviseren om wel degelijk rookmelders te plaatsen, ook als dat niet verplicht is! 1. Plaats in diverse verschillende ruimtes 1 rookmelder, daar waar rook verwacht kan worden bij brand (zo hoog mogelijk) 2. Kijk of de rookmelder voorzien kan worden van een long-life batterij 3. Ben niet te zuinig met het kiezen van de plaatsen, beter 1 teveel als te weinig … Lees verder #Red levens met een #Rookmelder!

#Ongelukken met #machines

Ongelukken door gebruik van machines komen veel te vaak nog voor! Minimaal eenmaal per dag gebeurd er in Nederland een ernstig of zeer ernstig ongeval plaats door gebruik van en met machines. In bijna een kwart van al die gevallen is de persoon in kwestie in contact gekomen met bewegende delen. In cijfers zijn de verdere oorzaken van de ongelukken het gevolg van: bedienen van een machine (ca.  60%) ontkoppelen van een apparaat (bijna 20%) schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden van machines ruim 20% Voorkomen Om het aantal (dodelijke) ongelukken tegen te gaan, is natuurlijk van belang, dat met veilige machines wordt … Lees verder #Ongelukken met #machines

#Pictogrammen NEN-EN-ISO #7010

Norm pictogram 7010! De pictogramnorm NEN-EN-ISO 7010 voor vluchtrouteaanduiding is de vervanging voor de vroegere norm, de NEN 6088. De reden van deze normvervanging is dat is bepaald, dat er een wereld-norm is bepaald, die ook voor Europa geldt en daardoor dus ook voor Nederland. Door deze eenduidigheid en internationalisatie, zal op termijn, overal in de wereld een eenduidigheid zijn in veiligheidspictogrammen. Verandering   In oude situatie (volgens de Norm 6088) loopt het mannetje via de pijl naar de uitgang, terwijl in de nieuwe afbeelding het mannetje de deur al heeft bereikt en de pijl-vorm is groter. Vanzelfsprekend duurt het een … Lees verder #Pictogrammen NEN-EN-ISO #7010

#Veiligheidshelm in de #bouw!

#Veiligheidshelmen Een veiligheidshelm; bescherming tegen blessure aan het hoofd, als gevolg van vallende items of door stoten. In de bouw-branche en in productiebedrijven is het gebruik zelfs verplicht gesteld. Om aan te geven waar en of het dragen van een beschermende helm verplicht is, zijn er de officiële borden/ stickers, waarop een witte afbeelding van een helm staat op een blauwe ondergrond. Dit universele pictogram is daarvoor bedacht en overal hetzelfde. Er zijn echter verschillende soorten en kleuren helmen, bijvoorbeeld voor situaties waarbij de gebruiker veel naar boven en beneden moet kunnen kijken. Het gebruik van veiligheidshelmen is niet overal … Lees verder #Veiligheidshelm in de #bouw!

Tips voor uw #BHV!

Eerste Hulp bij #BHV in uw organisatie! Kijk hiervoor eens in het gratis boekje ‘Goede BHV praktijken, zo organiseer je interne noodhulp’. Hierin zijn zo’n 50 praktijk-cases behandeld van organisaties die hebben meegewerkt aan dit boekje. In het boekje ‘Goede BHV praktijken, zo organiseer je interne noodhulp’ (pdf) vindt u tips en voorbeelden en om uw BHV-plan te optimaliseren. Dit project is o.a. uitgevoerd door TNO, met behulp van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Oefen in de praktijk met BedrijfsHulpVerlening Oefen zoveel mogelijk in de praktijk, maar als dat niet lukt kan het ook op een grote plattegrond. … Lees verder Tips voor uw #BHV!

#Veilig werken

Veilig werken betekent in de regel, dat je werkt met middelen die allereerst veilig, maar ook goedgekeurd zijn. Zodanig dat het gebruik van deze middelen, zoals gereedschappen, installaties, apparaten en machines geen onnodige risico’s opleveren. Daarnaast is het gedrag van de medewerker net zo belangrijk voor de eigen veiligheid. Dit gedrag kan worden verbeterd door duidelijke voorlichting, juiste werkinstructies, opleiding en natuurlijk gebruik van de productiemiddelen. Last but not least is van belang, dat de middelen het juiste periodieke onderhoud en -vaak verplichte- keuringen krijgen. Het spreekt voor zich, dat deze zaken de verantwoording zijn voor de werkgever, maar natuurlijk … Lees verder #Veilig werken

Persoonlijke #Beschermingsmiddelen!

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is de bescherming die een medewerker neemt om hem of haar te beschermen tegen de risico’s die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden ingezet als alle andere maatregelen om schade aan de veiligheid of gezondheid te voorkomen, onvoldoende bescherming bieden. Voorbeelden van Persoonlijke BeschermingsMiddelen zijn: gehoorbescherming, veiligheidshandschoenen, stofmaskers, veiligheidsbrillen of veiligheidshelmen Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s) kunnen beschermen tegen mechanische invloeden, elektriciteit, thermische en chemische invloeden, straling, geluid, trillingen en besmettingen. Lees verder Persoonlijke #Beschermingsmiddelen!